Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Maak melding van misstanden bij verhuur.

Als huurder of woningzoekende kunt u te maken krijgen met een verhuurder die zich niet netjes gedraagt. De Wet goed verhuurderschap beschermt u tegen onbetrouwbare verhuurders. En tegen misstanden als discriminatie, intimidatie of onredelijke servicekosten.

U kunt ongewenst verhuurgedrag melden bij de gemeente. De gemeente kan de verhuurder dan bijvoorbeeld een waarschuwing of boete geven. 

Huurder van Welbions of Twinta? 
U kunt uw klacht indienen bij Welbions of Twinta. Hieronder vindt u meer informatie.

Verhuurders moeten zich als een 'goed verhuurder' gedragen. Dat betekent dat zij zich moeten houden aan de regels die hieronder staan. Doet een verhuurder dat niet? Dan kunt u een melding doen. 

Regels voor goed verhuurderschap

 1. Niet discrimineren
  Een verhuurder mag een huurder niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.
 2. Niet intimideren
  Verhuurders mogen bijvoorbeeld niet dreigen dat ze uw huurcontract opzeggen. Of dreigen dat u geen gas of elektriciteit meer krijgt.
 3. Maximaal 2 maanden borg vragen (2x de kale huur)
  Tot 1 juli 2023 mocht de borg maximaal 3 maanden kale huur zijn. Daarna werd 2 maanden het maximum.
 4. Geen onredelijke servicekosten vragen
  Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur komen. Ze moeten te maken hebben met wonen. En een verhuurder mag alleen de servicekosten vragen die in de wet staan. Bijvoorbeeld: kosten voor gas, elektriciteit en water, kosten voor het gebruik van meubels of schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimtes. Elk jaar moet de verhuurder een afrekening van de servicekosten naar de huurder sturen. Daarin moet precies staan welke kosten hij in rekening brengt.
 5. Een schriftelijk huurcontract maken
  Een huurcontract moet altijd op papier staan. Dan is duidelijk wat er is afgesproken. Op het contract moet de handtekening staan van de huurder én de verhuurder. Alleen huurcontracten die zijn afgesloten voor 1 juli 2023 hoeven niet op papier te staan.
 6. Huurders schriftelijk informeren over:
  - rechten en plichten die niet in het huurcontract staan,
  - de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt,
  - contactgegevens van de verhuurder,
  - een compleet overzicht van de servicekosten,
  - informatie over het Meldpunt ongewenst verhuurgedrag,
 7. Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen
  Als een verhuurbemiddelaar in opdracht van de verhuurder werkt, mag hij de huurder niet om bemiddelingskosten vragen.

Extra regels voor verhuur aan arbeidsmigranten

 • het huurcontract mag niet vastzitten aan het arbeidscontract,
 • de rechten en plichten zijn geschreven in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt.

Sommige klachten vallen niet onder de Wet goed verhuurderschap. Bijvoorbeeld over de huurprijs of de leefbaarheid van uw woning. Via de links hieronder vindt u meer informatie of hulp.    

Klachten over de huurprijs of huurverhoging

Welbions en Twinta hebben een eigen klachtenprocedure. Op hun website leest u meer informatie:

 • Welbions (pagina voor het indienen van een tip of klacht).
 • Twinta (pagina voor het indienen van een klacht of goed idee).

Stap 1: in gesprek met de verhuurder

Voordat u een melding doet, gaat u eerst zelf met uw verhuurder in gesprek. Hoe lastig dat misschien ook is. Komt u er samen niet uit? Of heeft u hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

Stap 2: melding doen

Print het formulier melding ongewenst verhuurgedrag (Pdf) en vul het in. Het ingevulde formulier mailt u, samen met eventuele bewijsstukken, naar gemeente@hengelo.nl. U kunt het ook per post versturen naar: 

Gemeente Hengelo
Meldpunt ongewenst verhuurgedrag
Antwoordnummer 168
7550 VB Hengelo

Wij gaan heel vertrouwelijk met uw gegevens om. Doet u uw melding toch liever anoniem? Dan mag dat ook. Het nadeel van een anonieme melding is dat wij geen contact met u kunnen opnemen als wij meer informatie nodig hebben. En wij kunnen u ook niet laten weten wat wij met uw melding hebben gedaan. 

De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het hangt van de melding af hoe lang het precies duurt. In ieder geval nemen wij binnen 8 weken contact met u op. 

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu