Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Naturalisatie en optie

Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er 2 mogelijkheden: optie en naturalisatie. De optieprocedure is de eenvoudigste, goedkoopste en snelste manier. Het is dus verstandig om eerst te controleren of u daarvoor in aanmerking komt. Is dat niet het geval, dan kunt u misschien door naturalisatie Nederlander worden.

Bij optie besluit de burgemeester of u Nederlander kunt worden. U hoeft geen inburgeringsexamen te doen. Meestal mag u ook uw huidige nationaliteit houden. Om in aanmerking te komen voor optie moet u al wel een bepaalde binding met Nederland hebben.

Procedure voor optie

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een optieverklaring afleggen. Dit moet bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kijk voor alle voorwaarden, benodigheden en de procedure op de website van de IND.

Als u aan alles voldoet zet de burgemeester zijn handtekening onder het besluit. Vervolgens krijgt u een brief van de gemeente met een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Net als bij naturalisatie wordt u pas Nederlander als u deze ceremonie hebt bijgewoond.

Behandeltermijn

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Bezwaar bij afwijzing optie

Als de aanvraag wordt afgewezen krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Hoe dat moet, kunt u lezen in de afwijzingsbrief.

Nederlander worden door naturalisatie wordt door de IND besloten. Er wordt dan een Koninklijk Besluit afgegeven.

Procedure voor naturalisatie

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag voor naturalisatie bij de gemeente indienen.

Kijk voor alle  voorwaarden, benodigheden en de procedure op de website van de IND.

De gemeente beoordeelt uw verzoek en stelt een advies op. Uw aanvraag wordt samen met het advies door de gemeente naar de IND gestuurd. Als u aan alles voldoet stuurt de IND de beslissing door naar de koning van Nederland. De koning moet zijn handtekening zetten. Hiermee geeft hij officieel toestemming om u de Nederlandse nationaliteit te geven. Vervolgens krijgt u een brief van de gemeente met een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Net als bij optie wordt u pas Nederlander als u deze ceremonie hebt bijgewoond.

Behandeltermijn

De behandeling van uw naturalisatieaanvraag duurt 12 maanden bij de IND.

Bezwaar bij afwijzing naturalisatie

Als de IND uw aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet, kunt u lezen in de afwijzingsbrief.

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein. U kunt telefonisch een afspraak inplannen via telefoonnummer 14 074

Om een aanvraag in te dienen moet u een aantal documenten meenemen. Welke documenten precies? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Bijvoorbeeld:

 • uw paspoort
 • verblijfsvergunning
 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • inburgeringsdiploma

Zijn de documenten in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u waarschijnlijk een vertaling laten maken door een erkende tolk of vertaler. Soms moeten de documenten ook gelegaliseerd worden. Ze moeten dan in het land van herkomst op echtheid worden gecontroleerd. Het vertalen en legaliseren van documenten kan enkele maanden in beslag nemen. De kosten voor het vertalen en legaliseren moet u zelf betalen.

Inburgeren

Als u door naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u voldoende ingeburgerd zijn. Meestal is een inburgeringsdiploma vereist. Lees meer over het inburgeringsdiploma en eventuele vrijstelling op de website van de IND.

U bent goed ingeburgerd als u behoorlijk Nederlands kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet zich goed kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Kijk voor meer informatie op: Inburgeren.nl.

Als u Nederlander wordt, moet u meestal afstand doen van uw andere nationaliteit. Bij de aanvraag tekent u daarvoor al een verklaring. In sommige gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dat is onder andere afhankelijk van het land van herkomst en uw persoonlijke omstandigheden.

De naturalisatieceremonie is een speciale, feestelijke bijeenkomst die door de gemeente wordt georganiseerd. Tijdens de ceremonie ontvangt u het optiebesluit of het Koninklijk Besluit.

U bent pas Nederlander als u de ceremonie hebt bijgewoond. U moet binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag op de ceremonie verschijnen. Doet u dat niet, dan moet u de optie- of naturalisatieprocedure helemaal opnieuw doen.

Na de ceremonie duurt het nog ongeveer een week totdat de gemeente uw gegevens heeft aangepast. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

De optieprocedure kost in 2024:

 • voor 1 persoon: € 217
 • voor gehuwde of samenwonende partners die tegelijkertijd aanvragen: € 370
 • voor een mede-opterend minderjarig kind: € 24

De naturalisatieprocedure kost in 2024:

 • voor 1 persoon: € 1.023
 • voor een echtpaar en geregistreerde partners die tegelijkertijd aanvragen: € 1.305
 • voor een minderjarig kind (tegelijk met een ouder): € 151

Staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel betalen een verlaagd tarief:

 • voor 1 persoon: € 760
 • voor een echtpaar en geregistreerde partners die tegelijkertijd aanvragen: € 1044
 • voor een minderjarig kind (tegelijk met een ouder): € 151

U betaalt bij de aanvraag. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u het geld niet terug. De kosten worden gezien als een bijdrage in het onderzoek.

Maak een afspraak

Voor naturalisatie kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein. U kunt telefonisch een afspraak inplannen.

Telefoon: 14 074

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu