Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omwisselen buitenlands rijbewijs

U kunt in sommige gevallen uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Dan mag u nog een beperkte periode blijven rijden met uw buitenlandse rijbewijs. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben. Soms kunt u uw buitenlandse rijbewijs niet omwisselen, dan moet u een rijexamen doen.

Als uw rijbewijs is afgegeven in de EU/EER of Zwitserland, dan mag u met een auto, bromfiets of motor tot 15 jaar na afgifte van uw rijbewijs blijven rijden. Voor vrachtwagen en bus geldt maximaal 5 jaar na afgifte van uw rijbewijs. Voorwaarde is dat het rijbewijs nog geldig is.

Met andere buitenlandse rijbewijzen mag u nog 185 dagen rijden nadat u zich in Nederland heeft ingeschreven. Daarna moet u een geldig Nederlands rijbewijs hebben.

 Rijbewijzen die zijn afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld:

 • een EU-land: België, Bulgarije, Cyprus (alleen Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden
 • een EVA-land: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland
 • de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba
 • het eiland Man, Monaco, de Staten van Jersey

Ook voor een aantal andere buitenlandse rijbewijzen is omwisseling mogelijk, maar dan alleen voor een beperkt aantal Nederlandse categorieën. Het gaat daarbij om de rijbewijzen uit:

 • Andorra (alleen voor categorie B)
 • de Canadese provincie Québec (alleen voor categorie B)
 • de Canadese provincie Alberta (alleen voor categorie B)
 • Israël (alleen voor categorie B)
 • Japan (alleen voor categorie A en B)
 • Singapore (alleen voor categorie A en B)
 • Taiwan (alleen voor categorie B)
 • Zuid-Korea (alleen voor categorie B).

Als u als kennismigrant in aanmerking komt voor de zogenoemde 30%-regeling van de Belastingdienst, kunt u ieder geldig buitenlands rijbewijs omwisselen. U moet dan wel een bewijsbrief van de Belastingdienst meenemen als u het Nederlandse rijbewijs gaat aanvragen. Dit geldt ook voor de (huweljks)partner die op hetzelfde adres woont.

Houd ook rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U heeft een geldige verblijfstitel. 
 • U heeft een geldig rijbewijs. Een Europees rijbewijs mag wel verlopen zijn maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie. In deze verklaring moet staan dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Soms heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Via een deze verklaring wordt bepaald of u rijgeschikt bent. Dit is alleen nodig als uw rijbewijs is afgegeven in een land buiten de EU/EER of in Zwitserland. Ook als u een kennismigrant bent en gebruik maakt van de 30%-regeling, heeft u een gezondheidsverklaring nodig.

Een gezondheidsverklaring is altijd nodig als u 75 jaar of ouder bent, als het om een groot rijbewijs gaat of als er medische redenen zijn. Lees meer op de pagina over gezondheidsverklaring.

Als uw buitenlandse rijbewijs niet kan worden omgewisseld, dan moet u eerst een theorie- en praktijkexamen afleggen voordat u een Nederlands rijbewijs kunt aanvragen. Neem voor meer informatie over deze examens contact op met een rijschool.

Kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen? En staat u ingeschreven in de gemeente Hengelo? Dan kunt u uw Nederlandse rijbewijs aanvragen op het Publieksplein in het stadskantoor. Maak daarvoor een afspraak. U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk aanvragen en afhalen. Het kost € 51,10 en u betaalt bij aanvraag.

Meenemen naar de balie op het Publieksplein:

 • uw buitenlandse rijbewijs
 • een geldig legitimatiebewijs
 • eenn pasfoto die voldoet aan de eisen van de Paspoortwet. Laat uw pasfoto maken bij een vakfotograaf. Die is op de hoogte van alle eisen. De pasfoto mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
 • en als u gebruik kunt maken van de zogenoemde 30%-regeling ook de bewijsbrief van de Belastingdienst
 • € 51,10

De levertijd is niet precies bekend. Als uw aanvraag compleet is duurt het gemiddeld twee weken. U krijgt een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wanneer u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij uw woongemeente.

Let op! Houd er rekening mee dat u tijdens de omwisseling tijdelijk geen rijbewijs bezit.

U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch, bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole? Dan kan de politie bij het RDW navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

Paspoort of identiteitskaart mee

Als u wel gaat rijden, neem dan een legitimatiebewijs mee waarmee u kunt bewijzen wie u bent. Dit kan bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart.

Verzekering

Heeft u een geldig rijbewijs en een verzekering afgesloten? Dan bent u gewoon verzekerd. Ook al kunt u het rijbewijs op dat moment niet laten zien. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

Andere landen

In andere landen rijden tijdens de aanvraag wordt afgeraden. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn.

Is uw buitenlandse rijbewijs gestolen of vermist? Dan heeft u bij de aanvraag van een Nederlands rijbewijs een brief nodig van de instantie die het vermiste rijbewijs heeft afgegeven met:

 • uw rijbewijsgegevens
 • de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven
 • de categorieën die het rijbewijs bevat
 • een verklaring dat er geen bezwaar is tegen de afgifte van een nieuw rijbewijs

Ook moet u zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Maak een afspraak

Voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu