Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omwisselen buitenlands rijbewijs

U kunt in sommige gevallen uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Dan mag u nog een beperkte periode blijven rijden met uw buitenlandse rijbewijs. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben. Soms kunt u uw buitenlandse rijbewijs niet omwisselen, dan moet u een rijexamen doen.

Als uw rijbewijs is afgegeven in de EU/EER of Zwitserland, dan gelden daarvoor dezelfde regels als voor een Nederlands rijbewijs. Dat betekent dat u in de meeste gevallen tot 15 jaar na afgifte van uw rijbewijs mag blijven rijden.

Met andere buitenlandse rijbewijzen mag u nog 185 dagen rijden nadat u zich in Nederland hebt gevestigd. Daarna moet u een geldig Nederlands rijbewijs hebben.

 Rijbewijzen die zijn afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld:

 • een EU-land: België, Bulgarije, Cyprus (alleen Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden
 • een EVA-land: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland
 • de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba
 • het eiland Man, Monaco, de Staten van Jersey

Ook voor een aantal andere buitenlandse rijbewijzen is omwisseling mogelijk, maar dan alleen voor een beperkt aantal Nederlandse categorieën. Het gaat daarbij om de rijbewijzen uit:

 • Andorra (alleen voor categorie B)
 • de Canadese provincie Québec (alleen voor categorie B)
 • de Canadese provincie Alberta (alleen voor categorie B)
 • Israël (alleen voor categorie B)
 • Japan (alleen voor categorie A en B)
 • Singapore (alleen voor categorie A en B)
 • Taiwan (alleen voor categorie B)
 • Zuid-Korea (alleen voor categorie B).

Als u als kennismigrant in aanmerking komt voor de zogenoemde 30%-regeling van de Belastingdienst, kunt u ieder geldig buitenlands rijbewijs omwisselen. U moet dan wel een bewijsbrief van de Belastingdienst meenemen als u het Nederlandse rijbewijs gaat aanvragen. Dit geldt ook voor de (huweljks)partner die op hetzelfde adres woont.

Houd ook rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U hebt een geldige verblijfstitel. 
 • U hebt een geldig rijbewijs. Een Europees rijbewijs mag wel verlopen zijn maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie. In deze verklaring moet staan dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Soms hebt u een gezondheidsverklaring nodig. Via een deze verklaring wordt bepaald of u rijgeschikt bent. Dit is alleen nodig als uw rijbewijs is afgegeven in een land buiten de EU/EER of in Zwitserland. Ook als u een kennismigrant bent en gebruik maakt van de 30%-regeling, hebt u een gezondheidsverklaring nodig.

Een gezondheidsverklaring is altijd nodig als u 75 jaar of ouder bent, als het om een groot rijbewijs gaat of als er medische redenen zijn. Lees meer op de pagina over gezondheidsverklaring.

Als uw buitenlandse rijbewijs niet kan worden omgewisseld, dan moet u eerst een theorie- en praktijkexamen afleggen voordat u een Nederlands rijbewijs kunt aanvragen. Neem voor meer informatie over deze examens contact op met een rijschool.

Kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen? En staat u ingeschreven in de gemeente Hengelo? Dan kunt u uw Nederlandse rijbewijs aanvragen op het Publieksplein in het stadskantoor. Maak daarvoor een afspraak. U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk aanvragen en afhalen. Het kost € 48,15 en u betaalt bij aanvraag.

Meenemen naar de balie op het Publieksplein:

 • uw buitenlandse rijbewijs
 • een geldig legitimatiebewijs
 • eenn pasfoto die voldoet aan de eisen van de Paspoortwet (de pasfoto mag niet ouder dan 6 maanden zijn)
 • en als u gebruik kunt maken van de zogenoemde 30%-regeling ook de bewijsbrief van de Belastingdienst
 • € 48,15

Let op: Laat uw pasfoto maken bij een vakfotograaf. Die is op de hoogte van alle eisen.

De levertijd is niet precies bekend. Als uw aanvraag compleet is duurt het gemiddeld twee weken. U krijgt een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wanneer u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij uw woongemeente.

Let op! Houd er rekening mee dat u tijdens de omwisseling tijdelijk geen rijbewijs bezit.

Is uw buitenlandse rijbewijs is gestolen of vermist? Dan hebt u bij de aanvraag van een Nederlands rijbewijs een brief nodig van de instantie die het vermiste rijbewijs heeft afgegeven met :

 • uw rijbewijsgegevens
 • de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven
 • de categorieën die het rijbewijs bevat
 • een verklaring dat er geen bezwaar is tegen de afgifte van een nieuw rijbewijs

Ook moet u zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Maak een afspraak

Voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu