Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Overlijden, aangifte

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden.

In de wet staat dat iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van een overlijden daarvan aangifte mag doen. In de praktijk wordt de aangifte bijna altijd gedaan door de uitvaartondernemer.

De overlijdensaangifte moet worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Na de aangifte maakt een ambtenaar van de burgerlijke stand de overlijdensakte op. Daarna geeft hij een verlof af voor de begrafenis of de crematie. Zonder verlof mag niemand worden begraven of gecremeerd. Dit verlof wordt schriftelijk en zonder kosten afgegeven.

Er is geen vastgestelde termijn voor de aangifte. Maar de begrafenis of crematie moet binnen zes werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden.

Uitvaartondernemers kunnen met behulp van eHerkenning digitaal aangifte doen van overlijden:

Aangifte overlijden

Heeft u geen eHerkenning? Dan kunt u aangifte doen aan de balies van Burgerzaken op het Publieksplein.

  • De B-enveloppe (een enveloppe die bestemd is voor het CBS met daarin een formulier waarop de arts gegevens over de doodsoorzaak heeft vermeld).
  • De verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of gemeentelijk lijkschouwer.
  • Als uitstel van de crematie of de begrafenis noodzakelijk is: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts.
  • Als de begrafenis in Hengelo is: het aanvraagformulier voor een begrafenis.

Alle documenten kunnen als bijlage met de digitale aangifte worden verstuurd. Alleen de B-enveloppe moet per post toegezonden worden aan de gemeente: Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA  Hengelo 

Soms is het nodig om een overlijdensakte te laten opmaken in het weekend of op een feestdag. Bijvoorbeeld omdat de overledene snel in het buitenland moet worden begraven. Bel dan ons algemene nummer 14 074. Buiten openingstijden krijgt u een bandje te horen. Hierop wordt een speciaal telefoonnummer genoemd voor dringende zaken. U kunt dat nummer bellen en uitleggen waarom u met spoed een overlijdensakte nodig heeft. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt die akte (en eventuele andere stukken die nodig zijn) dan zo snel mogelijk op.  

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo
Telefoon: 14 074

Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u langskomen? Maak altijd eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken

Of bel met 14 074.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu