Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Stookoverlast

Hout stoken kan overlast geven. Houd rekening met elkaar!

Hout stoken in een kachel, open haard, terraskachel of vuurkorf is voor de één het toppunt van gezelligheid maar voor de ander een bron van frustratie en irritatie. Als u hout stookt, dan kan dat voor omwonenden overlast opleveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rook, stank, roet en de effecten die het kan hebben op iemands gezondheid. Daarom is het goed om rekening met elkaar te houden, dan is én blijft Hengelo een fijne stad om in te leven.  

Er zijn veel zaken die van invloed zijn op de samenstelling van houtrook en daarmee op het probleem van stookoverlast. Dit zijn onder andere: de kachel, het stookgedrag, de gebruikte brandstof en het rookkanaal. Ook zijn de weersomstandigheden van belang vanwege de verspreiding van de rookgassen.

Tien stooktips (Bron: Rijksoverheid.nl):

 • Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
 • Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel.
 • Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.
 • Stook alleen droog, onbehandeld hout.
 • Stook niet bij windstil of mistig weer.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
 • Zet de uitlaatklep van de kachel naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken.
 • Loop even naar buiten en controleer zelf of u goed stookt.
 • Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
 • Zoek uit waar de rook vandaan komt. 
 • Ga eerst in gesprek met de stoker. Vaak weet de stoker zelf niet dat hij overlast veroorzaakt. Probeer samen tot een oplossing te komen.
 • Heeft dat gesprek niet het gewenste resultaat? Noteer dan gedurende een korte periode uw klachten. Leg het eventueel vast op foto's of video.
 • Probeer nog een keer met de stoker te overleggen of de overlast beperkt kan worden.
 • Is de overlast daarna voor u nog steeds onaanvaardbaar? Dan kunt u dat melden bij de afdeling Handhaving van de gemeente via het Contactformulier .

Gaat de melding over een specifiek adres? 

Dan zal een toezichthouder van de gemeente contact opnemen met de bewoners en eventueel ter plaatse een controle uitvoeren. Hij let daarbij onder andere op het volgende:

 • Wordt er met schoon, onbeschilderd, droog hout gestookt?
 • Zijn de weersomstandigheden gunstig? Dus wordt er niet gestookt bij mistig of windstil weer?
 • Voldoet de rookgasafvoer aan de gestelde eisen?

Als de toezichthouder vaststelt dat er inderdaad sprake is van stookoverlast, dan kan de gemeente bepaalde regels of een stookverbod opleggen.

Gaat het om een melding van stookoverlast zonder specifiek adres?

Dan kan de gemeente uw melding niet in behandeling nemen. De gemeente kan niet optreden tegen een melding van algemene stookoverlast en ook geen algemene, aanvullende of nadere eisen stellen. 

De belangrijkste bepaling rond houtstook door particulieren is een verbod in het Bouwbesluit 2012.

In artikel 7.22 van het Bouwbesluit staat:

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken waardoor:

 • a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid.

In de Nota van toelichting bij het artikel wordt gesteld dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat de gemeente algemene, aanvullende of nadere eisen stelt. Dit betekent dat de gemeente alleen klachten of meldingen in behandeling kan nemen die gaan over een specifiek adres waarvan de overlast afkomstig is.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu