Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Subsidie sport en bewegen

Iedere inwoner moet de ruimte krijgen om op een verantwoorde manier te sporten en te bewegen.

Sporten en bewegen is leuk en gezond en leert mensen om positief en met respect met elkaar om te gaan. In Hengelo worden de sportactiviteiten voor een groot deel georganiseerd door de verschillende sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor sportkennismaking, cursussen en sporten met een beperking.

Kijk dan in de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2023 (Pdf). U kunt hierin lezen:

  • aan welke voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke informatie u mee moet sturen.

Wilt u nog iets nakijken in de subsidieregeling van 2022? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2022 (Pdf).

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu