Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Subsidie sport en bewegen

Iedere inwoner moet de ruimte krijgen om op een verantwoorde manier te sporten en te bewegen.

Sporten en bewegen is leuk en gezond en leert mensen om positief en met respect met elkaar om te gaan. In Hengelo worden de sportactiviteiten voor een groot deel georganiseerd door de verschillende sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor sportkennismaking, cursussen, en sporten met een beperking. Daarnaast zijn er speciale projecten voor maatschappelijk ontwikkeling op het gebied van sport, beweging en gezondheid, het Lokaal sport- en beweegakkoord 'Hengelo Inspireert en het Lokaal Preventie Akkoord.

Kijk dan in:

U kunt hierin lezen:

  • aan welke voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke informatie u mee moet sturen.

Wilt u nog iets nakijken in de subsidieregeling van 2023? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2023 (Pdf).

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten, met daarin afspraken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Gemeente Hengelo kent hier al een stevige basis voor met het Lokaal Preventie Akkoord (LPA). 

Gezondheid wordt vooral bepaald door een combinatie van persoonlijke kenmerken en omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken. Daarom wil de gemeente vooral de aandacht richten binnen groepen en wijken waar dat het hardste nodig is. Samen met inwoners en verschillende organisaties zetten we ons actief in, zodat elke Hengeloër een gelijke kans op gezondheid heeft. Denk daarbij aan Wijkracht, maar ook aan woningcorporaties, speeltuinverenigingen, huisartsen of supermarkten.

Alle infomatie over het LPA leest u in: Lokaal Preventie Akkoord Hengelo (Pdf).

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu