Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

Bezwaarschrift belastingen

U kunt bezwaar maken tegen de belasting die de gemeente Hengelo aan u oplegt. U kunt ook bezwaar maken tegen een tarief dat u moet betalen voor een product of dienst van de gemeente. Bezwaar maken kan tot zes weken na de datum die op uw aanslag of beschikking staat.

Digitaal bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en andere belastingen en leges. Zoals: begraafrechten, brandweerrechten, havengelden, marktgelden, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, bouwleges en andere leges.

WOZ-taxateur spreken

Stel uw vraag aan een WOZ-taxateur voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking. Zo weet u sneller of de WOZ-waarde correct is en of bezwaar maken zin heeft. Dit gesprek moet u binnen vier weken na dagtekening van de WOZ-beschikking telefonisch aanvragen: telefoon 14 074. De belastingambtenaar neemt binnen tien werkdagen contact met u op.

Particulieren

Als particulier kunt u bezwaar maken via het digitaal loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). U hebt daarbij uw DigiD inlogcode nodig.

Bedrijven

Voor een bedrijf kunt u bezwaar indienen via onderstaande knop. U kunt hier een bezwaarformulier invullen. Na verzenden, krijgt u via e-mail een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Gebruik dan het formulier bezwaarschrift (Pdf). Geef duidelijk aan waartegen u bezwaar maakt. En waarom u dat doet. Als dat namelijk niet duidelijk is, kan het zijn dat wij uw bezwaar niet in behandeling nemen. Stuur het ingevulde formulier naar de directeur van GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Hoe lang moet ik op een beslissing wachten?

Dat hangt ervan af. Soms duurt het maar een week. Maar als het om een ingewikkeld bezwaar gaat kan het ook weleens vele maanden duren.

Meest gestelde vragen

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Kan ik nu wachten met betalen?

Nee. Door bezwaar te maken krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Wel kunt u uitstel van betaling aanvragen voor het bedrag dat volgens u onterecht in rekening is gebracht.

Nadat u bezwaar hebt gemaakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of u uitstel van betaling krijgt en voor welk bedrag dat dan is. Het resterende bedrag moet u wel op tijd betalen.

Hebt u geen uitstel van betaling gekregen? Dan kunt u dat alsnog schriftelijk aanvragen.

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Krijg ik een nieuwe WOZ-beschikking als ik gelijk krijg?

Als u gelijk krijgt, ontvangt u geen nieuwe WOZ-beschikking. De nieuwe waarde vindt u in het antwoord op uw bezwaarschrift. De gemeente geeft de nieuwe waarde ook door aan de belastingdienst en aan het waterschap. De belastingaanslagen die gebruik maken van de WOZ-waarde worden automatisch aangepast.

Ik wil een bureau in de arm nemen die gratis het bezwaar voor mij maakt. Goed idee?

Als u bezwaar wilt indienen tegen uw WOZ-beschikking, kunt u tegenwoordig gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus of makelaars. De bureaus werken vaak op no cure no pay basis. Als uw bezwaar terecht blijkt te zijn, is de gemeente wettelijk verplicht om dit bureau een vergoeding te betalen die met gemeenschapsgeld wordt betaald. Die vergoeding kan oplopen tot een paar honderd euro. Dat is een hoog bedrag, zeker als u kijkt naar wat een vermindering van de OZB-aanslag u oplevert (een waardevermindering van uw woning met € 10.000 betekent een verlaging van uw OZB-aanslag met € 15). Sta hier even bij stil voordat u een bureau in de arm neemt. Wat verder uw goed recht is. Laat u hoe dan ook goed voorlichten.

Extra informatie

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

U kunt uw gemeentelijke belastingzaken online regelen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt toch graag iemand spreken aan onze balie? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?