Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

Bezwaarschrift belastingen

Elke gemeente int belastingen. En elke gemeente brengt tarieven (leges) in rekening voor producten en diensten. Dat geldt ook voor de gemeente Hengelo. Bent u het niet eens met een aan u opgelegde belasting? Of met een ander bedrag dat de gemeente aan u in rekening brengt voor een product of dienst? Dan kunt u bezwaar maken. Dat moet binnen zes weken, gerekend vanaf de datum die op de aanslag of beschikking staat.

Digitaal bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en andere belastingen en leges. Zoals: begraafrechten, brandweerrechten, havengelden, marktgelden, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, bouwleges en andere leges.

Particulieren

Bent u particulier en wilt u digitaal bezwaar maken? Ga dan naar het digitaal loket van het GBT. U hebt daarbij uw DigiD inlogcode nodig.

Bedrijven

Wilt u voor uw bedrijf digitaal bezwaar maken? Klik dan op de knop 'Digitaal Formulier'. Nadat u het formulier hebt verzonden, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail en nemen wij uw bezwaar in behandeling.

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u schriftelijk bezwaar maken? Gebruik dan het formulier bezwaarschrift (Pdf). Geef duidelijk aan waartegen u bezwaar maakt. En waarom u dat doet. Als dat namelijk niet duidelijk is, kan het zijn dat wij uw bezwaar niet in behandeling nemen. Stuur het ingevulde formulier naar de directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Hoe lang moet ik op een beslissing wachten?

Dat hangt ervan af. Soms duurt het maar een week. Maar als het om een ingewikkeld bezwaar gaat kan het ook wel eens vele maanden duren.

Meest gestelde vragen

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Kan ik nu wachten met betalen?

Nee. Door bezwaar te maken krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Wel kunt u uitstel van betaling aanvragen voor het bedrag dat volgens u onterecht in rekening is gebracht.

Als u bezwaar maakt tegen een aanslag, ontvangt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat ook of u uitstel van betaling krijgt en voor welk bedrag dat dan is. Het resterende bedrag moet u wel op tijd betalen. Hebt u geen uitstel van betaling gekregen? Dan kunt u daar alsnog schriftelijk om vragen.

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?