Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Adreswijziging

U moet een adreswijziging doorgeven aan de gemeente als u verhuist.  Als u in Hengelo komt wonen, moet u hier uw adreswijziging doorgeven. Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u zich daar inschrijven. Uitschrijven bij uw oude woongemeente gaat daarna automatisch.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u naar of binnen Hengelo verhuist, gebruik dan dit formulier om uw adreswijziging digitaal door te geven. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig.

Verhuizing binnen en naar Hengelo

U mag uw verhuizing ook doorgeven met dit verhuisformulier(Pdf). Print het formulier, vul het in en stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar: Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Lukt het doorgeven van de adreswijziging niet digitaal of via de post? Maak dan een afspraak om uw adreswijziging persoonlijk door te geven aan een balie op het Publieksplein. Neem dan wel uw geldige identiteitsbewijs mee.

Bewijsstukken

Het kan zijn dat wij de melding van uw verhuizing willen controleren. In dat geval mogen wij vragen naar bewijsstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een huurcontract of een koopovereenkomst.

Gaat u bij iemand inwonen? Dan vragen wij in bepaalde gevallen naar een schriftelijke verklaring van toestemming en een geldig identiteitsbewijs, of een kopie daarvan, van de (hoofd)bewoner.

Verhuizen naar of vanuit het buitenland

Verhuist u van of naar het buitenland? Kijk dan voor meer informatie bij:

Wanneer moet u uw verhuizing doorgeven?

Geef uw adreswijziging tijdig door! U moet uw adreswijziging tot uiterlijk vijf dagen na de verhuisdatum doorgeven. Als u langer wacht, dan kan dit gevolgen hebben voor andere regelingen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. U mag vanaf 28 dagen vóór de verhuizing uw nieuwe adres al doorgeven.

De gemeente kan een verhuisdatum tot maximaal vijf dagen na de verhuizing met terugwerkende kracht vastleggen. Voorbeeld: Als u op 10 januari 2019 doorgeeft dat u per 1 januari bent verhuisd, dan wordt de administratieve verhuisdatum 5-1-2019. U had de verhuizing maximaal op 5 januari moeten doorgeven om 1 januari als officiële verhuisdatum te laten registreren.

Voorzieningen verhuizen niet mee naar een andere gemeente

Maakt u gebruik van bepaalde voorzieningen die de gemeente biedt, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn? En verhuist u van of naar een andere gemeente? Informeer dan tijdig naar de gevolgen, zodat de overgang naar de andere gemeente soepel verloopt en dat u niet een periode zonder deze voorziening komt te zitten. Bel voor meer informatie de gemeente Hengelo: 14 074.

Wie mag een verhuizing doorgeven?

Iedereen van 16 jaar of ouder kan voor zichzelf een adreswijziging doorgeven. En in de volgende gevallen is het ook mogelijk om de verhuizing van iemand anders door te geven:  

  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voor én na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
  • ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
  • elke meerderjarige gemachtigde;
  • het hoofd van een zorginstelling voor iemand die in die instelling gaat wonen;
  • curatoren, voor de personen die onder curatele staan.

Zorg ervoor dat uw gegevens bij de gemeente kloppen!

Ruim 600 overheidsorganisaties gebruiken uw persoonlijke gegevens die bij de gemeente zijn geregistreerd. Zorg er dus voor dat uw gegevens bij de gemeente kloppen. U voorkomt zo veel gedoe. Bijvoorbeeld over de hoogte van uw uitkering, bij het aanvragen van een paspoort, of bij verkiezingen. Wilt u meer informatie over de Basisregistratie Personen (BRP)? Kijk dan eens op de website van Rijksoverheid.nl.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Afspraak maken

U kunt uw adreswijziging digitaal of via de post doorgeven. Wilt u dit toch liever aan de balie op het Publieksplein regelen? Maak dan een afspraak.

Afspraak maken  

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?