Gemeentebalie > Zorg en welzijn

Gemeentebalie

Eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder? En krijgt u ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. 

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:

  • uw leeftijd;
  • de gezinssamenstelling;
  • het verzamelinkomen en vermogen;
  • de voorzieningen die u krijgt.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Let op: Dit rekenprogramma berekent wat u ongeveer moet betalen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Veel gestelde vragen

Ik heb een heel laag inkomen en kan die eigen bijdrage echt niet betalen. Wat kan ik doen?

Voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente Hengelo, samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Als u deze verzekering hebt afgesloten, vergoedt Menzis de eigen bijdrage die u aan het CAK moet betalen. U kunt dan de nota's bij Menzis declareren. Kijk voor meer informatie over voorwaarden en aanmelding bij Collectieve zorgverzekering.

Hoe wordt de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning berekend?

De ondersteuning bij het huishouden is in 2015 behoorlijk veranderd. De gemeente vergoedt een beperkter takenpakket. De hulp maakt de kamers schoon die u dagelijks gebruikt. Deze ondersteuning is gericht op het resultaat en wordt niet per uur vastgelegd. Het kan zijn dat de hulp soms meer en soms minder tijd nodig heeft. Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van een standaardtarief (170 euro per 4 weken) voor de basisvorm van huishoudelijke ondersteuning. En dus niet op basis van het aantal uren.

Ik moet 170 euro eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke ondersteuning. Hoe kan dat?

Het CAK berekent de eigen bijdrage onder meer op basis van uw inkomen en het standaardtarief (170 euro per 4 weken) voor de basisvorm van huishoudelijke ondersteuning. Hierdoor kan het zijn dat mensen met een hoog inkomen de maximale eigen bijdrage van 170 euro moeten betalen. Voor een aantal mensen is dit de afgelopen tijd een reden geweest om de ondersteuning vanuit de gemeente stop te zetten. Zij kiezen ervoor om de huishoudelijke hulp zelf te organiseren omdat ze dan per uur goedkoper uit zijn.

Ik moet meerdere eigen bijdragen betalen. Houdt het CAK daar rekening mee?

Als u en uw partner (en/of thuiswonend gezinslid) zorg en ondersteuning hebben vanuit de Wmo of Wet langdurige zorg, dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier dus rekening mee bij het berekenen van de eigen bijdrage.

Meer informatie?

  • Wilt u meer informatie over uw eigen bijdrage? Of wilt u uw eigen bijdrage berekenen? Kijk dan op de website van het CAK.
  • Wilt u meer weten over uw ondersteuning door de gemeente? Neem dan contact op met het Zorgloket.

Contact

Zorgloket
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur  
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Telefoon: (0)14 074 (keuze 1)

E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Maak dan een afspraak. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier!

Afspraak maken

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?