Gemeentebalie > Scholing en vorming

Gemeentebalie

Leerplicht

In Nederland kan elk kind naar school. Het belang van onderwijs is groot voor het kind en de samenleving. Daarom is de leerplicht ingesteld. De volledige leerplicht geldt voor iedereen vanaf de leeftijd van vijf jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieleerplicht voor alle jongeren die nog niet 18 jaar zijn en nog nog geen diploma hebben behaald van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding.

Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die niet op school zitten en geen diploma hebben, zijn voortijdige schoolverlaters. Zij missen een zogenoemde startkwalificatie en hebben daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt. Ze komen moeilijker aan een goedbetaalde baan en hebben in bedrijven minder kans om door te stromen. Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) registreert niet-leerplichtige, voortijdige schoolverlaters tot 23 jaar. Jongeren die door de scholen worden gemeld krijgen een brief van het RMC. De RMC-medewerkers van de gemeente Hengelo helpen voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar uit Hengelo, Borne en de Hof van Twente. Zij krijgen hulp bij het zoeken naar de juiste opleiding en/of een passende baan . Het RMC maakt daarbij gebruik van verschillende vormen van onderzoek, trainingen en stages. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?