Gemeentebalie > Sport, cultuur en recreatie

Gemeentebalie

Subsidie sport en bewegen

Gemeente Hengelo vindt dat iedere inwoner de ruimte moet krijgen om op een verantwoorde manier te sporten en te bewegen. Sporten en bewegen is leuk en gezond en leert mensen om positief en met respect met elkaar om te gaan. In Hengelo worden de sportactiviteiten voor een groot deel georganiseerd door de verschillende sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor hun jeugdleden of mindervalide leden.

Zoekt u informatie over de subsidieregeling?

Kijk dan in de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2020 (Pdf). U kunt hierin lezen:

  • aan welke voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke informatie u mee moet sturen.

Wilt u nog iets nakijken in de subsidieregeling van 2019? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2019 (Pdf).

Aanvraagformulieren

Wilt u subsidie aanvragen voor 2020? Gebruik dan de volgende formulieren:

Voor 2019 kunt u nog subsidie aanvragen voor:

Vul het juiste formulier in en stuur het met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Beleid - Subsidie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo.

Algemene subsidieverordening

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Contact

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?