Bestemmingsplannen

Algemeen

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat aangegeven of er in een gebied bijvoorbeeld een sportcomplex mag komen of een camping. Er staat ook waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Het bestemmingsplan is bindend: het geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden afwijken van het bestemmingsplan.

Daarnaast kan in een bestemmingsplan ook worden aangegeven dat de regels van het plan gewijzigd kunnen worden of nader kunnen worden uitgewerkt. Dan hebben we het over wijzigingsplannen of uitwerkingsplannen. Ook die kunt u op internet inzien.

Bestemmingsplannen inzien

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Hieronder staan deze stadia. Klikt u op een stadium om de digitale bestemmingsplannen in te zien die zich in dat stadium bevinden:

    

U kunt ook bestemmingsplannen inzien via de naam van het plan.Tot voor kort had u ook de mogelijkheid om de plannen op een overzichtskaart in te zien, maar vanwege veiligheidsredenen kunnen we u deze functionaliteit helaas niet meer bieden.

Bestemmingsplanprocedure

De procedure die de bestemmingsplannen volgen, heeft zijn wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening.

Digitale bestemmingsplannen

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten sinds 1 januari 2010 ook om hun bestemmingsplannen (ook de wijzigings- en de uitwerkingsplannen) digitaal beschikbaar te stellen. Op een ander deel van onze site vindt u meer informatie lezen over digitale bestemmingsplannen.

Actualisatie van bestemmingsplannen

Begin 2003 is een start gemaakt met de actualisering van de op dat moment ruim zeshonderd sterk verouderde bestemmingsplannen. Het doel is om actuele bestemmingsplannen te hebben die door iedereen kunnen worden bekeken op internet. Deze actualisatie vindt doorlopend plaats.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?