Buitengebied Woolde

Plangebied

Het plangebied  wordt globaal gevormd door de Deldenerstraat, Aleida Lasonderweg, Helene Mercierweg, Brugginksweg, spoorlijn Zutphen - Hengelo en de rijksweg A35.

Aanleiding

De gronden die zijn gelegen binnen het plangebied 'Buitengebied - Woolde' maakten onderdeel uit van het bestemmingsplan Gezondheidspark, dat op 12 maart 2010 in werking is getreden en na het intrekken van de ingediende beroepschriften onherroepelijk is geworden.

Tijdens de inspraakmomenten van het bestemmingsplan Gezondheidspark is door appellanten aangegeven dat het gebied ten westen van de Brugginksweg geen onderdeel zou moeten zijn van het bestemmingsplan Gezondheidspark, maar onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied. Na vaststelling van het bestemmingsplan Gezondheidspark is in oktober 2010 met appellanten afgesproken dat het plangebied onderdeel zal worden van het bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied is echter in september 2010 vastgesteld, waardoor het plangebied niet meer in het overkoepelende bestemmingsplan Buitengebied kon worden opgenomen. Derhalve is het onderhavige bestemmingsplan Buitengebied - Woolde opgesteld, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op de systematiek van het bestemmingsplan Buitengebied.

Procedure

 De raad heeft op 10 september 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Woolde vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. U kon het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 18 september tot en met 29 oktober 2013 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor. U kunt nog altijd een raadpleegbare verbeelding op RO-online of de digitale bronbestanden inzien. Tijdens de inzagetermijn zijn beroepschrift ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden op 30 oktober 2013.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?