Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel

Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd door de grenzen van de bestemmingsplannen Bedrijventerrein Noordelijke Kanaalzone, Hengelo Zuid - Breemarsweg e.o., Hengelo Zuid - Berflo Es e.o., de noordzijde van de Breemarsweg en het tracé van het zuidelijke deel van de Laan Hart van Zuid en het verlengde daarvan, de Boekelosebrug en een deel van de Boekeloseweg.

Aanleiding

De Laan Hart van Zuid is de ruggengraat van de transformatie van de voormalige fabrieksterreinen tussen het station Hengelo en het Twentekanaal. Naast een comfortabele nieuwe entree van de stad, is de laan deel van de nieuwe identiteit van 'Hart van Zuid' en daarmee van Hengelo. De laan verbindt niet alleen het centrum van Hengelo met de snelweg, de laan verbindt ook de buurten aan weerszijden. De laan maakt van de verzameling projecten het 'Hart van Zuid'. Zowel de beleving van de laan in de lengterichting als de ruimtelijke kwaliteit in de dwarsrichting, inclusief de aansluiting van de zijstraten, zijn dus relevant.

In het vigerende bestemmingsplan Hart van Zuid is slechts een deel van de Laan Hart van Zuid opgenomen. Om de doortrekking van de Laan Hart van Zuid en de daarbij behorende reconstructies/aanpassingen van wegaansluitingen/kruisingen mogelijk te maken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Er is voor gekozen om hiervoor twee bestemmingsplannen te maken. Het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk Deel is één van deze twee plannen.

Procedure

 Op 6 december 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid gewijzigd vastgesteld. U kon het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 11 januari 2017 tot en met 21 februari 2017 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt nog altijd een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog beschikbaar.

Er is tegen het bestemmingsplan 1 beroep ingesteld. Er was echter geen voorlopige voorziening aangevraagd, waardoor het bestemmingsplan op 22 februari 2017 in werking is getreden. De Raad van State heeft op 21 juni 2017 uitspraak gedaan naar aanleiding van het beroep. Het ingestelde beroep is ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan op 21 juni 2017 onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?