Onderwijs

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het onderwijs in Hengelo. Werd het onderwijsbeleid tot voor enkele jaren in Den Haag gemaakt, nu zijn de gemeenten aan zet. In grote lijnen betekent dit: 'Den Haag betaalt, de gemeente in samenwerking met het schoolbestuur bepaalt.' Op het gebied van opvoeding heeft de gemeente een belangrijke rol. Vooral bij de voorlichting en begeleiding van ouders bij opvoedingsproblemen.

In de gemeentebalie vindt u meer informatie over onderwijs, onder meer over leerplicht, leerlingenvervoer en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast vindt u informatie over de scholen in Hengelo.

Kwaliteit onderwijs

De inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. De inspectie bezoekt scholen en heeft inspectierapporten en kwaliteitskaarten van deze scholen. Kwaliteitskaarten zijn vereenvoudigde versies van inspectierapporten die inspecteurs voor het basis- en voortgezet onderwijs maken. De kwaliteitskaarten zijn geschikt om ouders te helpen bij de schoolkeuze van hun kind(eren). Deze kwaliteitskaarten vindt u op de website www.onderwijsinspectie.nl.  

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?