Noord

De wijk Noord maakt onderdeel uit van Stadsdeel Noord. De wijk bestaat uit verschillende buurten met elk een eigen karakter. De oudere woningen en het vele groen maken dat Noord een sfeervolle wijk is. De wijk Noord bestaat uit de buurten Elsbeek, de Noork, Klein Driene en Noord. De Elsbeek is een buurt met veel woningen uit de 30'er jaren. De andere buurten zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig. Voor een groot deel bestaat de woningvoorraad uit sociale huurwoningen. In de wijk wonen veel mensen van 18 tot 29 jaar. Dit zijn zowel alleenstaanden als samenwonenden die hier hun wooncarrière beginnen in een relatief goedkope huurwoning of flat.
Noord heeft veel voorzieningen. Er zijn onder meer vier basisscholen (in totaal zes vestigingen), een school voor voortgezet speciaal onderwijs, twee buurtcentra, drie speeltuinen, een woonzorgcentrum, een senioren wooncomplex, een jongerencentrum en een woonzorgcentrum voor verstandelijk gehandicapten.
In de wijk Noord zijn drie bewonersorganisaties actief. Voor Klein Driene en De Noork is dat het Bewonersoverleg (BOL), voor Noord is dat Noordersterrenkracht en voor Elsbeek het Bewonersoverleg Elsbeek.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?