Controleer de echtheid van uw digitale document

Op deze pagina kunt u de echtheid controleren van pdf-documenten met een digitaal waarmerk. Dit waarmerk is duidelijk zichtbaar in de linkerbovenhoek van het document. Wij bieden deze service aan zodat u erop kunt vertrouwen dat het digitale document door de gemeente is gemaakt en gepubliceerd en dat er na het waarmerken geen wijzigingen zijn aangebracht.

Logo

Hoe werkt het?

Sla het document dat u wilt controleren eerst op. Selecteer het document daarna via ‘Upload bestanden’ of sleep het rechtstreeks in het kader. U krijgt daarna meteen duidelijkheid over de status van het document. Let op: documenten die geopend worden met Adobe Reader en vervolgens worden opgeslagen met de knop ‘Opslaan als’ worden tijdens het opslaan gewijzigd waardoor ze (terecht) een rood verbodsteken als resultaat geven.

Is het resultaat een groen vinkje?

Dan is het gecontroleerde document door de gemeente Hengelo gemaakt en gepubliceerd. U kunt erop vertrouwen dat het gelijk is aan het origineel.

Is het resultaat een rood verbodsteken?

Dan kan het zijn dat u een document controleert zonder digitaal waarmerk. Maar het kan ook betekenen dat het document niet door de gemeente is gemaakt en gepubliceerd. Stuur in dat geval een bericht naar gemeente@hengelo.nl. Vermeld daarin duidelijk om welk document het gaat. Dan zoeken wij uit wat er precies aan de hand is en krijgt u daarvan bericht.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op via (0)14 074 of stuur een e-mail naar gemeente@hengelo.nl.