Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Disclaimer

Dit e-mailbericht, inclusief eventueel toegevoegde bijlage(n), is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en of verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mailbericht ten onrechte hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan te informeren en het bericht te verwijderen. De gemeente Hengelo sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische verzending.

Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu