Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Nieuwe woonwagenlocaties in Hengelo

Het Europees hof van de rechten van de mens heeft bepaald dat de woonwagencultuur valt onder cultureel erfgoed en dat dit beschermd moet worden. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk gesteld voor passende huisvesting in een woonwagen. Uit de laatste behoeftepeiling is gebleken dat er 15 huishoudens zijn met aantoonbare binding met de Hengelose woonwagencultuur die door de gemeente gehuisvest moeten worden.

Een woonwagenstandplaats is een stuk grond, speciaal bestemd voor het plaatsen van een woonwagen. In Hengelo is behoefte aan meer standplaatsen voor woonwagens. Voor deze opgave is de raad gevraagd om kaders vast te stellen. In andere woorden, waar moet een woonwagenlocatie aan voldoen? Dit heeft geleid tot de volgende kaders:

  1. Binnenstedelijk;
  2. Kleinschalig (5-7 standplaatsen);
  3. Op gemeentegrond dat niet in exploitatie is genomen.

Uit dat locatie onderzoek zijn een aantal locaties naar voren gekomen. De gemeenteraad heeft begin 2022 akkoord gegeven om de volgende drie locaties verder te uit te werken: de Grobbenweg, het Bartelinkslaantje en Sportlaan Driene.

Uitwerking van de geschikte woonwagenlocaties

Uit het locatieonderzoek dat eind 2021 is behandeld in de gemeenteraad is gebleken dat bij alle drie locaties omgevingsfactoren aanwezig zijn die verder onderzocht moeten worden. Dit doen wij om zeker te weten dat deze locaties geschikt zijn voor huisvesting. We zijn momenteel bezig met het uitvoeren van de volgende onderzoeken:

  • Milieutechnisch onderzoek (mate van geluidshinder van de A1 en het spoor);
  • Quickscan flora en fauna;
  • Bomen effect analyse;
  • Bodemonderzoek.

Als alle onderzoeksresultaten binnen zijn wordt dit verwerkt in een voorlopig ontwerp. Zodra het voorlopig ontwerp klaar is gaan we dit bespreken met de woonwagenbewoners die wachten op huisvesting en met omwonenden van de locaties. Voor de Grobbenweg en het Bartelinkslaantje hebben we de nodige onderzoeken verricht.

De onderzoeksresultaten van de Sportlaan Driene laten langer op zich wachten doordat het hele gebied herontwikkeld wordt en meerdere functies hier een plek moeten krijgen.

Informatie bewonersavond

Voor de Grobbenweg en het Bartelinkslaantje zijn in september informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.

Bartelinkslaantje

Grobbenweg

Hoe verder?

Bij de informatiebijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan over het voorlopig ontwerp van de verschillende locaties. Op basis van de inbreng van dit gesprek gaan we het voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Zodra we een definitief ontwerp hebben gaan we opnieuw naar de gemeenteraad om te vragen voor welk van deze locaties we het bestemmingsplan mogen wijzigen naar een woonwagenbestemming. Naar verwachting zullen we in het najaar het definitief ontwerp gereed hebben. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp, houd dan de raadsagenda in de gaten.

Contact

Voor vragen over dit onderwerp staan we u uiteraard graag te woord. Dit kan door te bellen naar 14 074 of vul ons contactformulier in.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu