Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Veilig ondernemen

Iedere ondernemer heeft wel eens te maken gehad met vandalisme, agressie of diefstal.

De schade kan flink oplopen en het gevoel van veiligheid is soms ver te zoeken. Winkels trekken kopers en kijkers aan, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om diefstal, brandstichting en vernieling.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een proces om de veiligheidsproblematiek in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan te pakken. Het doel is een veilige omgeving voor ondernemers, medewerkers, bezoekers en omwonenden. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen treffen op het gebied van veiligheid. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor politie en brandweer een stuk effectiever. Het KVO-traject start met een veiligheidsanalyse. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt. In het plan van aanpak worden acties genoemd op gebied van veiligheid. Die moeten in een periode van twee jaar worden uitgevoerd.

In de gemeente Hengelo hebben de volgende bedrijventerreinen en winkelgebieden een KVO-certificaat:

Onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in winkelgebieden of winkelcentra, is de invoering van een collectief winkelverbod. Als iemand steelt of zich misdraagt bij een KVO-ondernemer, dan mag de winkelier deze persoon de toegang tot de winkel weigeren. Dit winkelverbod geldt dan ook voor de winkels van collega's in het KVO-gebied. De winkels die aangesloten zijn bij het KVO-project kunt u herkennen aan een sticker op de deur bij de ingang van de winkel.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu