Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aanpak overlast fout geparkeerde fietsen

De gemeente Hengelo wil de overlast van fout geparkeerde fietsen, fietswrakken en weesfietsen (fietsen die van niemand lijken te zijn) aanpakken.

Vooral in de omgeving van het station, maar ook in de rest van de (binnen)stad. Zo komt er meer ruimte vrij voor het parkeren van fietsen. En het zorgt ervoor dat Hengelo netjes en veilig blijft.

De gemeente gaat een aantal keren per jaar fout geparkeerde fietsen verwijderen. Fietswrakken en weesfietsen (fietsen die van niemand lijken te zijn) worden dan ook weggehaald. De fietsen die verwijderd gaan worden, krijgen eerst een label. Op dat label staat dat de gemeente van plan is om de fiets te verwijderen. Op die manier krijgt de eigenaar van de fiets nog een bepaalde tijd om de fiets te verplaatsen. Fout geparkeerde fietsen blijven nog één dag staan nadat ze gelabeld zijn en fietswrakken twee dagen. Voor weesfietsen geldt eerst een termijn van 28 dagen om vast te kunnen stellen of het echt om een weesfiets gaat en daarna nog eens twee dagen voordat de fiets wordt verwijderd.

De verwijderde fietsen worden tijdelijk opgeslagen en geregistreerd in het fietsdepot bij 't Beukert aan de Deurningerstraat 250. De opslagtermijn van de verwijderde fietsen is - afhankelijk van de waarde van de fiets -minimaal 2 tot maximaal 13 weken. Deze termijn volgt uit artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht.

Fietsen die niet binnen de vastgestelde termijn worden opgehaald, gaan naar Tactory. Dat is een locatie voor werk en dagbesteding van Tactus. Bij Tactory worden ze opgeknapt en verkocht. Fietswrakken worden afgevoerd als oud ijzer.

Eigenaren kunnen de fiets ophalen bij het fietsdepot als ze hun identiteitskaart laten zien en kunnen aantonen dat het hun fiets is. Ook moeten de kosten van de verwijdering van de fiets (€ 35) worden betaald. Dat kan via een eenmalige automatische incasso. Het fietsdepot bij 't Beukert is alleen op afspraak geopend. Wilt u een afspraak maken? Bel dan met 14 074!

In het plan Uitvoering en handhaving fietsparkeren (Pdf) staan de regels waarmee de gemeente de overlast gaat aanpakken.

  • Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu