Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Botulisme

Botulisme is een vergiftiging door het vergif botuline waaraan vooral watervogels en vissen sterven.

Het vergif veroorzaakt spierverlamming en heeft vaak de dood tot gevolg. Botulisme is meestal alleen gevaarlijk (dodelijk) voor watervogels en vissen.

Botulisme bij mensen komt in Nederland bijna nooit voor. Mensen kunnen alleen ziek worden als ze stukjes van een besmet dier opeten of inslikken. Vermijd daarom contact met dode dieren of besmet water. Dat geldt ook voor uw huisdieren.  

Bij watervogels en vissen leidt botulisme tot verlammingsverschijnselen. Daar kunnen ze dood aan gaan.

Vooral bij watervogels is botulisme goed te herkennen. De vogels zijn traag, leggen slechts korte afstanden af of kunnen helemaal niet meer vliegen. Ze laten de kop in het water hangen en hebben afhangende vleugels. Omdat de nekspieren verlamd zijn, verdrinken ze uiteindelijk. Als zieke vogels op tijd in een opvangcentrum worden behandeld, knappen ze vaak weer op. 

De bacterie die botulisme veroorzaakt kan zich snel vermenigvuldigen:

  • in een eiwitrijk, zuurstofarm milieu (in dode vogels en vissen en vooral als deze in het water liggen);
  • in water dat 20 graden Celsius is of nog warmer (vooral ondiep en stilstaand water wordt in de zomer snel warm).

Maak melding van dode dieren

Heel belangrijk bij de bestrijding van botulisme is het opruimen van dode dieren. Als een kadaver achterblijft, wordt het water verontreinigd met botuline. Ziet u dode vissen of watervogels? Meld dat dan direct bij de gemeente of bij Waterschap Vechtstromen. Raak het dode dier zelf niet aan en vermijd contact met het water. Houd ook uw hond uit de buurt en laat hem niet in het water.

Voer geen eenden

In warme zomers komt botulisme vaak voor op plaatsen waar veel eenden bij elkaar komen. Voer daarom in die periodes de eenden niet!

Tijdens het badseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) informeert de provincie u over de kwaliteit van het water op de officiële zwemwaterlocaties. De provincie kan een negatief zwemadvies geven of een zwemverbod instellen. U kunt de actuele informatie vinden op Zwemwater.nl.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu