Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Watervervuiling

Het oppervlaktewater is de leefruimte voor een heleboel planten en dieren.

En ook mensen hebben een gezonde omgeving met gezond water nodig. Genoeg redenen dus om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken en waar dat mogelijk is te verbeteren. Hieronder leest u wat u kunt doen als u zich zorgen maakt over vervuiling in en om het water.

Stinkt de sloot of vijver bij u in de buurt? Dan kan dat meerdere oorzaken hebben. Stank kan bijvoorbeeld ontstaan door hevige regenval. Het teveel aan regenwater in het riool wordt dan als nooduitlaat naar open water gevoerd. Als de stankoverlast lang aanhoudt, meld dat dan bij de gemeente. Wij proberen dan de oorzaak te achterhalen en het probleem zo snel mogelijk op te lossen. 

Bij waterverontreiniging is snel handelen belangrijk om te voorkomen dat het erger wordt. Dus ziet u ernstige vervuiling, zoals olie of gevaarlijk afval? Meld dat dan direct bij de gemeente of bij het Waterschap Vechtstromen. Uw melding is natuurlijk ook belangrijk bij minder ernstige vervuiling, zoals zwerfvuil in het water. Met uw melding kan de gemeente ervoor zorgen dat Hengelo leefbaar, schoon en veilig blijft.

Soms ziet u in de zomermaanden zieke of dode vissen en watervogels in of bij vijvers of ander oppervlaktewater. Dat kan wijzen op botulisme of blauwalg. Zwem niet in water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot een ernstige besmetting. Raak dode dieren ook nooit met blote handen aan. Ziet u dode dieren in het water? Meld dat dan bij de gemeente of neem contact op met het Waterschap Vechtstromen.

Er kan ook massale vissterfte ontstaan wanneer hitte, droogte en stortbuien samengaan. Gemeente en waterschap nemen diverse maatregelen om dat te voorkomen maar we kunnen het helaas niet helemaal uitsluiten.

Een warme periode kan ineens eindigen in een extreme onweersbui. Voor de vissen zijn deze buien vaak minder plezierig. De plotselinge en extreme regenbuien veroorzaken overvolle riolen. Riooloverstorten beginnen dan te werken en daardoor komt er veel vuil in de beken terecht. Voor het afbreken van dat vuil is veel zuurstof nodig. Daardoor daalt het zuurstofgehalte in het water met het risico op naar zuurstof happende en zelfs dode vissen.

Ook kan er zuurstoftekort ontstaan als er verontreinigende stoffen in het water geloosd zijn. Het waterschap probeert dan de oorzaak te achterhalen. Als er sprake is van een overtreding, gaat het waterschap de dader opsporen. Als u de moeite neemt om het Waterschap Vechtstromen te waarschuwen, dan hoort u ook van hen wat er met uw melding is gedaan en wat de afloop is.

  • Gooi geen afval in het water.
  • Laat uw hond niet poepen vlakbij open water.
  • Voer eenden en andere waterdieren zo min mogelijk.
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu