Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Groenplan Hengelo

Groen is meer dan een kleur: groen is leven!

Hengelo is een groene stad en wil dat ook blijven. Veel Hengeloërs zijn betrokken bij het groen in hun stad. Dat is fijn, want groen is een voorwaarde voor de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners.

In het Groenplan Hengelo staat beschreven hoe we willen omgaan met het groen in de stad. U vindt er de uitgangspunten voor inrichting, beheer en uitvoering. Doel is om de gezonde groene basis te behouden en te versterken. Nu en in de toekomst.

Een gezonde groene basis biedt voldoende voorwaarden voor het voortbestaan van planten- en diersoorten, variatie, ontspanningsmogelijkheden voor mensen en herkenbaarheid in de ruimte. Daarom is de hoofdgroenstructuur een belangrijk onderdeel van het Groenplan. De hoofdgroenstructuur laat zien wat er minimaal nodig is voor zo'n gezonde groene basis. Het is een samenhangend geheel van ecologisch waardevolle gebieden, groene plekken en groene verbindingen. Denk bijvoorbeeld aan parken, bossen en bosjes, beken en oevers, bermen, vijvers en heestervakken. De hoofdgroenstructuur is vastgelegd op een kaart.

Groen is niet alleen leuk om naar te kijken. Het heeft nog veel meer voordelen:

  • Groen is van belang voor de biodiversiteit en biedt leefruimte aan planten, zoogdieren, vogels, vlinders en bijen.
  • Groen in de wijk zorgt voor sfeer, beleving van de seizoenen en overzicht.
  • Groen in de werkomgeving biedt mogelijkheden voor spel en ontspanning.
  • Groene ontmoetingsplekken dragen bij aan het leggen van sociale contacten buitenshuis.
  • Groen geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Uit onderzoek blijkt dat een stenige omgeving eerder leidt tot verveling, onrust en vandalisme.
  • In een natuurlijke omgeving komen kinderen en jongeren spelenderwijs in aanraking met de natuur en kunnen zij op een positieve manier hun energie kwijt.
  • De bladeren van bomen en struiken leveren zuurstof en nemen CO2 op.
  • Groen is nodig voor een prettig microklimaat in de stad. Groen neemt fijnstof op, dempt geluid en remt de wind. In warme periodes geeft groen schaduw en verkoeling.
  • Groen zorgt voor het vasthouden van water in de stad, dus voor minder verdroging.
  • De waarde van een woning in een groene omgeving is duidelijk hoger dan in een stenige omgeving.

In 2014 is in Hengelo de Groene Tafel in het leven geroepen. Aan de Groene Tafel overleggen de gemeente Hengelo en Gildebor met onderstaande partners:

De leden van de Groene Tafel komen 2 keer per jaar bij elkaar om elkaar te informeren over actuele zaken op het gebied van groen in Hengelo. Ze delen hun kennis met elkaar en werken samen aan groenprojecten en groene activiteiten.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu