Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes en rivieren.

Het is dus al het water dat je buiten ziet, op het regenwater na. Waterschap Vechtstromen zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, de hoeveelheid en het onderhoud van de grotere wateren. Het Twentekanaal en de jachthavens vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Het oppervlaktewater is de leefruimte voor een heleboel planten en dieren. En ook mensen hebben een gezonde omgeving met gezond water nodig. Genoeg redenen dus om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu