Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Zwemwater

Neem niet zomaar een duik!

Wilt u weten waar u veilig kunt zwemmen in open water? Op de website Zwemwater.nl vindt u actuele informatie over alle officiële buitenzwemlocaties in Nederland. In Hengelo is het Tuindorpbad officieel aangewezen. 

De provincie controleert, samen met de waterschappen, de officieel aangewezen open zwemwateren. De provincie controleert jaarlijks op veiligheid. Het waterschap controleert in de zomer (van 1 mei tot 1 oktober) gemiddeld elke twee weken de zwemwaterkwaliteit en de hygiëne van het zwemwater. Als de waterkwaliteit niet aan de eisen voldoet, kan de provincie een negatief zwemadvies geven of een zwemverbod instellen.

De provincie raadt u aan om te gaan zwemmen in een zwembad of in één van de officieel aangewezen zwemlocaties. Andere open wateren worden niet gecontroleerd. Let op: u zwemt altijd op eigen risico, ook op de officieel aangewezen locaties.

Zwemmen in rivieren en kanalen is populair maar ook erg gevaarlijk. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens zijn er elk jaar gewonden en doden te betreuren. Zwem daarom niet in rivieren en kanalen!

  • U kunt door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken.
  • U bent waarschijnlijk niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken.
  • U bent voor opvarenden van een vrachtschip nauwelijks zichtbaar.
  • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
  • U kunt meegezogen worden door de sterke onderstroom van een passerend schip.

Ook is het erg gevaarlijk om van bruggen af te springen. Door het troebele water kunt u de diepte niet goed inschatten. En voorwerpen op de bodem (zoals bijvoorbeeld fietsen of winkelwagentjes) zijn vaak niet te zien en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

Wij adviseren om niet te zwemmen in de Twentse beken, sloten en vijvers. Door droogte en warmte tijdens de zomermaanden kunnen de waterstanden in de Twentse wateren sterk dalen en dat vergroot de kans op botulisme en blauwalg.

Zwem niet in water waarin dode dieren drijven. En raak dode dieren nooit met blote handen aan. Ziet u dode dieren in of bij het water? Meld dat dan bij de gemeente of bij Waterschap Vechtstromen.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu