Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Parkeeroverlast

De gemeente krijgt regelmatig vragen of meldingen over parkeeroverlast.

Bijvoorbeeld: er wordt op de stoep geparkeerd, verzoeken voor een blauwe zone in de straat of het instellen van een parkeerverbod. Hieronder staan een aantal onderwerpen waar regelmatig meldingen over binnen komen. Voordat u over één van deze onderwerpen een melding of aanvraag doet, vragen wij u dit eerst goed door te lezen omdat hier misschien al het antwoord op uw vraag staat.

Het komt voor dat er parkeeroverlast is in een straat. Er wordt bijvoorbeeld geparkeerd op groenstroken, stoepen of voor een uitrit. Dit mag niet.

Bij overlast adviseren we om eerst zelf in gesprek te gaan met de persoon die het probleem veroorzaakt. Als het vaker gebeurt of als er gevaarlijke situaties ontstaan, kunt u dit melden.

U kunt uw melding snel en eenvoudig doen via Melding openbare ruimte.

Gaat het om een gevaarlijke situatie die met spoed verholpen moet worden? Bel dan naar 14 074.

In een blauwe zone mag alleen geparkeerd worden in parkeervakken of parkeerstroken met een blauwe streep. Het is niet toegestaan om op de stoep te parkeren. Er moet een parkeerschijf gebruikt worden. Bewoners in de blauwe zone kunnen een ontheffing kopen om hun auto langer te parkeren.

Als u een blauwe zone aan wilt vragen, neem dan eerst contact op met de gemeente. Om een aanvraag in te dienen moet u namelijk eerst een onderzoek uitvoeren of de meerderheid in de buurt met u eens is. Dit heet een draagvlakonderzoek. U wordt door de gemeente ingelicht hoe het draagvlak in de buurt ondedrzocht moet worden en ook in welke straten. Een blauwe zone wordt namelijk niet in een afzonderlijke straat ingevoerd maar alleen in meerdere aanliggende straten.

Verder wordt er gekeken of de nieuwe blauwe zone logisch aansluit bij de bestaande blauwe zones. Houd er rekening mee dat de gemeente bij dit soort wensen ook aan andere verkeerskundige zaken moet denken, bijvoorbeeld aan de verkeers- en parkeersituatie in de omliggende straten. En dat de gemeente om advies vraagt bij de politie. Dus ook als de meeste bewoners het er mee eens zijn, kan uw aanvraag toch nog worden afgewezen. 

Sommige straten staan altijd erg vol met geparkeerde auto’s, waardoor het bijna niet mogelijk is om er tussen door te rijden. Dan zou een parkeerverbod aan één kant van de straat een oplossing kunnen zijn. Wij adviseren om eerst goed na te denken over het effect van zo'n parkeerverbod. In de praktijk blijkt dat er dan juist harder gereden gaat worden.

Als u een parkeerverbod aan wilt vragen, is het erg belangrijk om uit te zoeken of er genoeg bewoners uit uw straat uw idee ondersteunen. De gemeente gaat namelijk onderzoeken of de meerderheid (meer dan 50%) van de bewoners van uw straat ook een parkeerverbod willen.

Houd er rekening mee dat de gemeente bij dit soort wensen ook aan andere verkeerskundige zaken moet denken, bijvoorbeeld aan de verkeers- en parkeersituatie in de omliggende straten. En dat de gemeente om advies vraagt bij de politie. Dus ook als de meeste bewoners het er mee eens zijn, kan uw aanvraag worden afgewezen.

Het kan zijn dat u vindt dat er te weinig parkeerplaatsen in uw straat zijn, maar er zijn wel groenstroken die misschien omgezet kunnen worden naar parkeerplaatsen.

Het aanvragen voor het omzetten van groenstroken naar parkeerplaatsen worden bijna altijd afgewezen. Het past meestal niet in het gemeentelijk beleid en kost veel geld. Alleen bij reconstructiewerkzaamheden, zoals groot onderhoud aan de weg of rioolvervanging, is het soms mogelijk om extra parkeerplaatsen te realiseren. Ook blijkt in de praktijk dat het opheffen van openbaar groen voor parkeerplaatsen lang niet altijd door een meerderheid van de bewoners wordt ondersteund. Men vindt vaak dat er al zo weinig openbaar groen in de stad is. 

Caravans, kampeerauto’s en campers mogen overal in de gemeente langs de weg staan, maar let op, dit mag niet langer dan drie dagen achterelkaar.

Grote voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2.40 meter mogen alleen worden geparkeerd op de bedrijventerreinen. Dit kan op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Voor een aantal straten op de bedrijventerreinen is een parkeerverbod ingesteld. U ziet dit aan de de verkeersborden.

Telefoon: 14 074

Contactformulier  

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu