Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Rampenbestrijding

Een ramp is een onverwachte gebeurtenis met ernstige gevolgen voor mens of milieu.

Bij een ramp komen allerlei instanties in actie. Bijvoorbeeld de brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverlening. Maar ook de gemeente speelt een belangrijke rol. De gemeente moet bijvoorbeeld de bevolking informeren, wegen afzetten, burgers opvangen en slachtoffers registeren.

Een goede voorbereiding op mogelijke rampen is natuurlijk erg belangrijk. Daarom heeft de gemeente onder andere een rampenplan en rampbestrijdingsplannen. In de plannen staat welke diensten en functionarissen in actie komen. En ook op welk moment dat is en hoe. Ook staat in de plannen hoe de gemeente bij grote rampen samenwerkt met andere gemeenten, de provincie en de nationale overheid.

De gemeente doet ook regelmatig rampenoefeningen. Soms alleen met ambtenaren van de gemeente, soms ook samen met andere instanties.

De gemeente Hengelo heeft een rampenplan voor de hele gemeente. Dat is een algemeen stuk dat bij alle soorten rampen gebruikt kan worden. Het plan bevat onder andere:

  • een overzicht van soorten rampen en zware ongevallen;
  • een overzicht van instanties en personen die bij de bestrijding van een ramp kunnen helpen.

Meer informatie kunt u vinden in het gemeentelijk rampenplan (Pdf) van Hengelo.

Naast het rampenplan heeft de gemeente ook een aantal plannen voor concrete situaties of concrete plekken. Dat noemen we een rampbestrijdingsplan. Zo’n plan wordt gemaakt als er bij een ramp sprake is van bijzondere risico’s. De gemeente Hengelo heeft rampbestrijdingsplannen voor Akzo Nobel, Van der Sluis (opslag en overslagplaats van benzine en diesel), het spoorwegstation en enkele LPG-stations.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu