Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Basisregistratie Personen (BRP), doorgeven correcties

In de Basisregistratie Personen staan uw persoonsgegevens.

Als u vindt dat uw gegevens niet goed of niet volledig zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), dan kunt u de gegevens laten wijzigen in uw woongemeente.

Als inwoner van Hengelo belt u naar de afdeling Burgerzaken om een wijziging door te geven: 14 074. U kunt dan bespreken wat u nodig hebt om uw gegevens te laten aanpassen. U moet wel kunnen bewijzen dat de gegevens niet kloppen. Daarom zijn bewijsstukken nodig, zoals een verblijfsvergunning of een huwelijksakte. Als u belt, kunt u ook een afspraak maken om het correctieverzoek aan de balie van het Publieksplein te ondertekenen.Vergeet uw identiteitsbewijs niet.

Om u goed van dienst te kunnen zijn gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al deze gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet het snel worden hersteld. 

Wilt u een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie u moet zijn. Daarom is er het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Waar is het MFO te vinden?

Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo. Op deze website staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Hiermee kunt u online een melding doen. 

In het MFO-overzicht (Pdf) kunt u in één oogopslag zien wat het meldpunt doet.

Om uw persoonsgegevens te laten wijzigen in de BRP, moet u bellen naar de afdeling Burgerzaken.

Publieksplein (Stadhuis)

Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074


Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu