Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) is een centraal register met persoonsgegevens van inwoners van Nederland.

Uw persoonsgegevens worden in de BRP door uw woongemeente bijgehouden. U kunt bij uw eigen gemeente terecht voor het doorgeven van wijzigingen of het aanvragen van een uittreksel. Personen die Nederland hebben verlaten staan in het BRP geregistreerd als niet ingezetenen.

De overheid heeft van alle burgers de juiste persoonsgegevens nodig.

De gegevens zijn nodig om:

 • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs te kunnen maken
 • te weten wie mag stemmen bij verkiezingen
 • uitkeringen te verstrekken
 • gemeentelijke belastingen te heffen

Ook organisaties zoals de belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Persoonsgegevens die worden geregistreerd zijn:

 • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • verblijfplaats (adres)
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over ouders
 • gegevens over nationaliteit
 • gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • gegevens over kinderen
 • gegevens over afgegeven reisdocumenten
 • gegevens over kiesrecht

Burgerservicenummer (BSN)

Iedereen die wordt ingeschreven in de BRP krijgt een uniek en persoonlijk burgerservicenummer (BSN) toegekend. U hebt dit nummer nodig bij communicatie met de overheid. U vindt het BSN op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Lees meer op de pagina over BSN.

Beveiliging en privacybescherming

Het gebruik van de gegevens in de BRP is beschreven in de Wet Basisregistratie Personen. Privacybescherming en beveiliging zijn belangrijke onderdelen van de wet.

Er is ook een wet die uw persoonsgegevens in het algemeen beschermt. Dat is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vaak moet u een wijziging in uw gegevens zelf doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als er een familielid overlijdt. Maar gegevens kunnen soms ook automatisch worden opgenomen of veranderd in de BRP, bijvoorbeeld als u in een Nederlandse gemeente trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP, krijgt hiervan gratis een bevestigingsbrief met een overzicht van uw persoonsgegevens. Dat geldt ook als u zich opnieuw in Nederland vestigt.
 • U mag uw gegevens in de BRP altijd inzien. Dat is gratis. Als u een uittreksel van uw persoonsgegevens wilt hebben, dan vraagt de gemeente daar meestal een vergoeding voor.
 • U heeft het recht om de achternaam te gebruiken van uw (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Dat heet naamgebruik. De BRP geeft dit naamgebruik ook door aan overheidsinstanties zoals de belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap of de RDW. Op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs blijft altijd uw eigen achternaam staan. U kunt op deze documenten eventueel wel de naam laten toevoegen van uw huwelijkspartner of geregistreerd partner. Kijk voor meer informatie bij naamgebruik.
 • Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt dan wel om bewijsstukken. Kijk voor meer informatie bij Basisregistratie Personen, doorgeven correcties.
 • U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Kijk voor meer informatie bij Geheimhouding persoonsgegevens.
 • Adoptieouders kunnen de oorspronkelijke naam van het kind en zijn biologische ouders laten weghalen van de persoonslijst van hun geadopteerde kind. En de biologische ouders kunnen de gegevens van het geadopteerde kind laten weghalen van hun persoonslijst.
 • Mensen die van geslacht zijn veranderd, kunnen de gemeente vragen om eerdere voornamen, geslacht en naamgebruik te verwijderen van hun persoonslijst.
 • U moet zich (vanaf de leeftijd van 14 jaar) kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet u dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangeven bij de gemeente waar u zich vestigt. Kijk voor meer informatie bij vestiging in Nederland.
 • Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen 5 dagen na uw verhuizing uw adreswijziging doorgeven in uw nieuwe woongemeente. Kijk voor meer informatie bij adreswijziging doorgeven.
 • Als u voor langere tijd (meer dan 8 maanden) in het buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven bij uw woongemeente. Kijk voor meer informatie bij vertrek naar buitenland.
 • Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere inlichtingen te geven over uw aangifte of de persoonsgegevens die over u zijn opgenomen in de BRP.
 • Als uw persoonsgegevens veranderen in het buitenland, dan moet u dit aangeven bij uw woongemeente als u terug bent in Nederland. Bijvoorbeeld als u in het buitenland trouwt of een kind krijgt. U moet de originele documenten over deze verandering tijdelijk inleveren ter beoordeling. Dit duurt meestal twee weken.

Publieksplein (Stadhuis)

Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon:  14 074


Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu