Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een BRP-uittreksel is een bewijs dat u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het is een officieel document met uw persoonsgegevens. Instanties kunnen soms vragen om een uittreksel uit het bevolkingsregister om uw persoonsgegevens te controleren. U kunt het uittreksel aanvragen in uw woongemeente.

Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel per post binnen 5 werkdagen naar u toe. Houd er rekening mee dat de postbezorging soms iets langer kan duren.

Uittreksel BRP van mijzelf

U kunt ook terecht aan de balie op het Publieksplein in het stadskantoor. U kunt het uittreksel dan direct meenemen. Wilt u naar onze balie komen? Maak dan eerst een afspraak!

Wilt u het uittreksel schriftelijk aanvragen? Stuur dan een brief en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld in de brief duidelijk waarvoor u het uittreksel nodig hebt. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij versturen het uittreksel pas nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Hierdoor duurt het wel langer voordat u het uittreksel thuis hebt.

Op een uittreksel uit de BRP staan altijd uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Maar vaak willen instanties ook andere gegevens van u hebben. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. De medewerker die uw aanvraag in behandeling neemt, kan er dan voor zorgen dat u het juiste uittreksel krijgt.

Internationaal uittreksel nodig?

U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen. Deze meertalige uittreksels zijn voor gebruik in het buitenland en voor buitenlandse autoriteiten in Nederland. Geef dan aan of u het uittreksel voor gebruik buitenland nodig heeft. De keuze is een uittreksel in het Engels, Frans en Duits of in het Spaans, Italiaans en Turks.

Een uittreksel uit de BRP kost € 18,60.

U kunt voor uzelf een uittreksel aanvragen. Maar als dat niet lukt, kunt u ook iemand machtigen.

De gemachtigde moet dan meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een machtigingsbrief
 • (een kopie van) het geldige legitimatiebewijs van de volmachtgever

In de machtigingsbrief moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de volmachtgever
 • naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de gemachtigde
 • waarvoor het uittreksel nodig is
 • de datum waarop de brief is geschreven
 • de handtekening van de volmachtgever

Een machtiging is niet nodig als de aanvraag wordt gedaan door:

 • de ouders van een kind dat jonger is dan 16 jaar
 • de voogd van een kind dat jonger is dan 16 jaar, op voorwaarde dat voogd en kind op hetzelfde adres zijn ingeschreven
 • de gezaghouder van een kind dat jonger is dan 16 jaar
 • de echtgenoot of geregistreerd partner, op voorwaarde dat de echtgenoot of geregistreerd partner op hetzelfde adres is ingeschreven
 • de curator van een persoon die onder curatele gesteld is

Voor het inschrijven op een school is een BRP-uittreksel niet nodig. Alle gegevens die u nodig hebt om uw kind in te schrijven op een school voor voortgezet onderwijs staan in het paspoort of de identiteitskaart van uw kind. U kunt ook het bewijs van uitschrijving gebruiken van de school waar uw kind eerder onderwijs volgde.

Let op: Op deze regel is één uitzondering: niet-Nederlandse leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven hebben wel een uittreksel nodig.

Bent u na september 1994 uitgeschreven uit Nederland? Of heeft u zich voor een kortdurend verblijf in Nederland ingeschreven als niet-ingezetene? Dan kunt u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt daarvoor terecht bij één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Kijk voor meer informatie eerst op de website van deze gemeenten. Bijvoorbeeld voor informatie over aanvragen, openingstijden, kosten en wat u mee moet nemen. 

Bent u voor oktober 1994 uitgeschreven uit Nederland? Dan kunt u een uittreksel aanvragen in uw laatste woonplaats in Nederland.

Wilt u meer weten over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? Kijk dan verder op de website van de Rijksoverheid.

Maak een afspraak

U kunt dit uittreksel online of via de post aanvragen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt u toch liever naar onze balie komen? Maak dan eerst een afspraak.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu