Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bomen en buren, rechten en plichten

Eigenaren van bomen en hagen en hun buren hebben rechten én plichten.

Bomen en hagen geven beschutting tegen wind en zon. Ze kunnen een tuin afschermen en dieren en planten vinden er een plekje. Voor de eigenaar is de boom of haag vaak een mooie aanvulling op de tuin. Maar voor de buren kan diezelfde boom of haag voor overlast zorgen. 

Een boom moet minstens twee meter van de erfgrens staan. Voor heesters en hagen is dat een halve meter. Als de eigenaar zich daar niet aan houdt, hebben buren het recht om te eisen dat de eigenaar de boom weghaalt.

Er zijn uitzonderingen:

  • Het kan zijn dat de buren toestemming hebben gegeven aan de eigenaar om de boom of heester dichter bij de erfgrens te planten. Dat moet dan wel op papier staan.
  • Bomen van de gemeente zijn openbaar eigendom. Voor deze bomen geldt een afstand van 0,5 meter tot de erfgrens.
  • Als een boom er al lang staat, kunnen buren niet meer eisen dat de eigenaar een boom weghaalt. Dat heet verjaringstermijn. De verjaringstermijn is in principe twintig jaar nadat de boom is geplant.
  • Komt een boom niet boven de scheidingsmuur, hek of schutting uit, dan geldt de twee meter grens niet.
  • De boom kan als bijzondere boom een speciale beschermingsstatus hebben.

Als een boom in uw tuin staat, bent u de eigenaar van de boom. Staat een boom op de erfgrens, dan zijn beide buren in principe eigenaar. Dit betekent dat de ene eigenaar altijd aan de mede-eigenaar moet vragen om iets aan de boom te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderhoud maar ook voor het aanvragen van een vergunning. Als de een iets doet zonder overleg, dan kan de ander een schadevergoeding eisen.

Een boom kan ook schade veroorzaken. Bijvoorbeeld bij storm. Als u schade heeft geleden door een boom, moet u bewijzen dat de schade aan de eigenaar van de boom kan worden toegerekend. De hoofdregel is dat een eigenaar aansprakelijk is als hij onvoldoende zorg heeft besteed aan de boom. Ook moet de eigenaar de boom geregeld inspecteren in verband met de veiligheid. Als de boom niet gezond is, moet de eigenaar maatregelen nemen. Als een eigenaar kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan is hij meestal niet aansprakelijk.

Nee, de gemeente is geen partij bij een meningsverschil tussen buren. Heeft u een conflict, probeer dan eerst in overleg met uw buren tot een oplossing te komen.

Als dat niet lukt, kunt u daarbij eventueel een buurtbemiddelaar inschakelen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Wijkracht Hengelo.

U kunt het conflict ook voorleggen aan de rechter. Het voeren van een rechtszaak is vaak ingewikkeld en kost geld. U kunt daarbij de hulp inschakelen van een juridisch adviseur of advocaat. Zij kunnen u adviseren over uw mogelijkheden en u eventueel bijstaan in de procedure.

Vruchten worden uw eigendom zodra ze uit een boom op uw terrein vallen. Als de afgevallen vruchten voor overlast zorgen, moet u ze zelf weghalen en afvoeren. U kunt de kosten daarvan niet verhalen op de eigenaar van de boom. U mag geen vruchten plukken uit de boom van uw buurman.

Als de boom van uw buren meer dan twee meter van de erfgrens staat, kunt u weinig doen tegen bladoverlast. U moet dan accepteren dat er bladeren, pluis of zaadjes in uw tuin vallen en dat een boom voor schaduw zorgt.

Wanneer de takken van een boom van de buren in uw tuin hangen, kunt u de buren vragen of ze deze takken willen afzagen. U moet de buren wel de tijd geven om de takken te snoeien. Als de buren niet mee willen werken, dan mag u zelf snoeien. U mag enkele takken weghalen. Bij het snoeien mag u niet op de grond van de buren komen.

Doorschietende wortels mag u doorzagen en weghalen. Het is wel netjes om vooraf uw buren hierover te informeren. U mag een boom of struik niet onherstelbaar beschadigen. Het is verboden om giftige stoffen in eigen grond aan te brengen bij de doorschietende wortels. Als de boom of struik daardoor dood gaat, bent u aansprakelijk.

Als de takken of wortels van een boom van de gemeente komen, kunt u dit melden bij de gemeente via 14 074. De gemeente beoordeelt of er sprake is van overlast en of snoeien noodzakelijk is.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu