Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Kappen van bomen

Als u een boom wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u een boom kappen waarvan u eigenaar bent? Soms kunt u dat gewoon doen. Soms heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om bomen op de Bijzondere Bomenlijst Hengelo of bomen die geplant zijn na herplantplicht.

In de  Bomenverordening en de Beleidsregels (Pdf) staan alle regels. Wilt u een boom kappen? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Geen vergunning nodig?

In principe heeft u geen vergunning nodig als:

  • uw boom een diameter heeft van minder dan 30 centimeter
  • uw boom in een tuin of op een erf kleiner dan 800 m2 staat

Voor een boom die op de Bijzondere Bomenlijst (Pdf) staat, is altijd een vergunning nodig om deze te kunnen kappen. Dit geldt ook voor alle bomen (ongeacht de diameter) die geplant zijn volgens een eerdere herplantplicht.

Beslissing

De regels voor het kappen van de bomen zijn bedoeld om bomen te behouden. Bomen zijn immers ontzettend waardevol. De gemeente kan de kapvergunning dus weigeren als er geen goede redenen zijn om de boom te kappen. 

Bij de aanvraag van een kapvergunning wordt altijd gekeken waar de boom staat en wat de functie van de boom is. Zo kan een boom in een straat of een buurt een belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische of natuurwaarde hebben. Dat betekent dat de gemeente niet zomaar een kapvergunning verleent als een bewoner overlast ervaart van een boom, bijvoorbeeld als gevolg van schaduw, stuifmeel of vallende vruchten en bladeren.

Herplantplicht

Vaak wordt in de vergunning opgenomen dat u een nieuwe boom moet herplanten. Als er geen ruimte is voor herplant op de kavel of in de directe omgeving, dan kan een financiële bijdrage in het groencompensatiefonds ook een oplossing zijn. Bekijk hiervoor de Compensatietabel (Pdf).

Het aanvragen van een kapvergunning kost in 2024:

  • voor maximaal 4 bomen € 217
  • voor 5 bomen of meer € 432

Als u een boom kapt zonder verplichte vergunning dan kan de gemeente strafrechtelijk optreden, bijvoorbeeld met een geldboete. De gemeente kan u daarnaast ook verplichten om een of meerdere nieuwe bomen te planten of om een bedrag te storten in het Groencompensatiefonds.

U kunt de vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Of heeft u vragen? Maak dan telefonisch een afspraak met een medewerker van de afdeling Openbare Ruimte en Omgeving via 14 074.

Duur van de aanvraag

U krijgt de beslissing op uw aanvraag binnen 8 weken en in sommige gevallen binnen 26 weken. Deze termijnen kunnen maximaal met 6 weken worden verlengd.

Moet u herplanten dan moet de herplant en de melding hiervan uiterlijk binnen 2 jaar nadat de vergunning is verleend, gedaan zijn.

De gemeente voert na deze 2 jaar controles uit. Als bewoners niet voldoen aan deze herplantverplichting, dan kan hiertegen handhavend worden opgetreden.

De melding na herplant kunt u heel gemakkelijk digitaal doen met één van onderstaande formulieren. U heeft daarbij het kenmerknummer nodig van de omgevingsvergunning voor het kappen. Het kenmerknummer staat bovenin de vergunning vermeld onder het kopje 'kenmerk'.

Voor bomen die op gemeentegrond staan en die vanwege beheer- en onderhoudswerkzaamheden gekapt moeten worden, is geen vergunning nodig. Wel worden van deze categorie bomen overzichten gemaakt en gepubliceerd in het Hengelo’s Weekblad en op onze website.

Hierbij gaat het om bomen die ziek zijn en om zogenoemde 'dunning'. Bij dunning worden een of meerdere bomen die te dicht bij elkaar staan verwijderd. Zo krijgen de beste bomen en de onderbegroeiing meer ruimte om uit te groeien.

Overzicht

In de overzichten hieronder ziet u welke bomen de gemeente wil kappen. Ook ziet u of er wordt herplant en waar. De bomen worden niet eerder gekapt dan zes weken na de datum van publicatie.

Heeft u nog vragen of wilt u nader overleg, neem dan contact met ons op. 

Bomen kunnen ernstig beschadigd raken door bouwwerkzaamheden die in de buurt van de boom worden uitgevoerd. Daarom gelden er speciale regels die zijn weergegeven op de Bomenposter 'Werken rond bomen' (Pdf).

Beschadigen kan leiden tot illegale kap

Het ernstig beschadigen van een boomkroon, de wortels of de stam zonder omgevingsvergunning wordt gezien als illegale kap. In dat geval kan de gemeente strafrechtelijk optreden, bijvoorbeeld met een geldboete. De gemeente kan u ook verplichten om een nieuwe boom te planten of om een bedrag te storten in het Groencompensatiefonds.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

E-mail: gemeente@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu