Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betaalt u een eigen bijdrage.

Bent u 18 jaar of ouder? En krijgt u ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. 

Na toezegging van ondersteuning ontvangt u van het CAK een brief met daarin de hoogte van uw eigen bijdrage. Op de website van het CAK leest meer hierover.

Ik heb een heel laag inkomen en kan die eigen bijdrage echt niet betalen. Wat kan ik doen?

Voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente Hengelo, samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Als u deze verzekering hebt afgesloten, vergoedt Menzis de eigen bijdrage die u aan het CAK moet betalen. U kunt dan de nota's bij Menzis declareren. Kijk voor meer informatie over voorwaarden en aanmelding bij Collectieve zorgverzekering.

Ik moet meerdere eigen bijdragen betalen. Houdt het CAK daar rekening mee?

Als u en uw partner (en/of thuiswonend gezinslid) zorg en ondersteuning hebben vanuit de Wmo of Wet langdurige zorg, dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier rekening mee.

Wilt u meer weten over uw ondersteuning door de gemeente? Neem dan contact op met het Zorgloket.

Zorgloket, Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

Telefoon: (0)14 074 (keuze 1)

Openingstijden:

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu