Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Gevonden en verloren voorwerpen

Hebt u iets gevonden of verloren, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Bent u bijvoorbeeld een portemonnee, tas of sleutelbos kwijt of hebt u dat juist gevonden? Dan kunt u daarvan melding doen bij de gemeente.

Let op: Hebt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van iemand anders gevonden? Dan bent u verplicht om het af te geven op het Publieksplein in het Stadhuis, Burgemeester van der Dussenplein 1. U mag deze documenten niet thuis bewaren.

Denkt u dat uw eigendom is gestolen? Of hebt u spullen gevonden die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit diefstal? Neem dan contact op met de politie.

Hebt u het voorwerp in Hengelo gevonden?

Meld dat dan bij de gemeente Hengelo. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier.

Gevonden

Lukt het niet met het digitale formulier? Bel dan met 14 074 of ga naar het pubieksplein in het Stadhuis.

Hebt u het voorwerp in Hengelo verloren?

De gemeente plaatst bijna alle gevonden voorwerpen op de landelijke website Verloren of Gevonden.nl. Daar kunt u zien of het voorwerp dat u verloren hebt al gevonden is.

Zit uw verloren voorwerp er niet bij? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente Hengelo. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier.

Verloren

Lukt het niet met het digitale formulier? Bel dan met 14 074 of ga naar het Publieksplein in Stadhuis.

Hebt u het voorwerp niet in Hengelo gevonden of verloren?

Neem dan contact op met de gemeente waar u het voorwerp hebt gevonden of verloren. 

Publieksplein in het Stadhuis

U kunt bij de receptie op het Publieksplein terecht voor gevonden en verloren voorwerpen. Het Publieksplein is in het Stadhuis, Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo. De receptie is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 

Nadat u het gevonden voorwerp hebt gemeld bij de gemeente, mag u zelf bepalen of u het thuis bewaart of afgeeft bij de gemeente. Dit geldt niet voor identiteitspapieren. Lever gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen altijd in bij de gemeente. 

Thuis bewaren

Wilt u het voorwerp thuis bewaren? Dan moet u er wel voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het gevonden hebt. U bent verplicht om het gevonden voorwerp één jaar te bewaren. De bewaartermijn gaat lopen op het moment dat u uw vondst meldt bij de gemeente. Tijdens die bewaartermijn kan de eigenaar het voorwerp terugvragen en bij u ophalen. Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, geven wij uw adres en telefoonnummer door. Meldt de eigenaar zich niet? Dan bent u na afloop van de bewaartermijn de nieuwe eigenaar.

Inleveren bij de gemeente

U mag het gevonden voorwerp ook inleveren bij de gemeente. U doet dan afstand van uw rechten. De gemeente zorgt dat het voorwerp volgens de regels wordt beheerd en bewaard. De gemeente bewaart voorwerpen met een waarde van minder dan € 450 drie maanden en voorwerpen met een hogere waarde één jaar. 

U kunt de gevonden voorwerpen inleveren bij de balie voor gevonden en verloren voorwerpen in het stadhuis. Is het voorwerp te groot om zelf te brengen? En wilt u het ook niet zelf bewaren? Dan komen wij het op uw verzoek afhalen.  

Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gestolen of vermist? Kom dan zo snel mogelijk langs bij de gemeente om de vermissing te melden. Nadat u een verklaring van vermissing hebt ingevuld, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Een proces-verbaal van de politie is daarvoor niet nodig. Het aanvragen van een nieuw document kan alléén op afspraak. Meer informatie over de nieuwe aanvraag leest u op Paspoort en identiteitskaart. Als u het document daarna toch nog terugvindt, kunt u het niet meer gebruiken. U moet het inleveren bij de gemeente.

Een gevonden Nederlands paspoort of identiteitskaart wordt niet teruggegeven aan de eigenaar. Het document wordt vernietigd. Vanwege de veiligheid is dit document niet meer geldig. Het enige wat u kunt doen is een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen. Kijk voor meer informatie over identiteitsfraude op Rijksoverheid.nl.

Hebt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van iemand anders gevonden? Geef het dan af op het Publieksplein in het Stadhuis, Burgemeester van der Dussenplein 1. U mag deze documenten niet thuis bewaren. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan verduistering!

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu