Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Hondenvoorzieningen

Voor het uitlaten van honden en het opruimen van hondenpoep gelden regels.

Sommige mensen zijn gek op honden, anderen moeten er niets van weten. Maar beide groepen maken gebruik van dezelfde openbare ruimte. Om het voor iedereen leuk te houden, heeft de gemeente regels opgesteld voor het aanlijnen en loslopen van honden en het opruimen van hondenpoep.

Op verschillende plekken in Hengelo zijn losloopterreinen voor honden ingericht. Ook zijn er hondenpoepbakken geplaatst. Wilt u weten waar die voorzieningen precies zijn? Kijk dan op deze overzichtskaart.

Aanvragen losloopterrein

U kunt zelf een verzoek doen om een terrein aan te wijzen als losloopterrein. Daarbij gelden de volgende spelregels:

  • De buurt moet het eens zijn met het nieuwe losloopterrein. Daarom krijgt u, nadat u uw verzoek hebt ingediend, van de gemeente een lijst met adressen. Bij die adressen moet u om een handtekening vragen (maximaal één handtekening per adres). U kunt dus niet zomaar 'in het wilde weg' handtekeningen verzamelen. Als een meerderheid van de omwonenden er mee instemt, wordt uw verzoek in principe goedgekeurd. 
  • Er is op dit moment geen geld om nieuwe terreinen te voorzien van een omheining. Dat betekent dat het voorgestelde terrein niet langs een drukke weg mag liggen. Een terrein langs een rustig voet- of fietspad vinden we, als er genoeg ruimte is, geen probleem. Want we gaan ervan uit dat een eigenaar die zijn hond los laat lopen, dat dier onder controle heeft.
  • Het terrein mag niet leiden tot overlast voor andere gebruikers van de openbare ruimte.

Het hondenbeleid van de gemeente kent een aantal belangrijke regels:

  • Binnen de bebouwde kom moeten honden overal aangelijnd zijn (met een lijn of riem, dus niet elektronisch). Alleen op de officiële losloopterreinen mogen honden los.
  • Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd. Dat geldt overal, dus ook buiten de bebouwde kom en op losloopterreinen. Poepzakjes kunnen in de afvalbakken of thuis worden weggegooid.
  • Iedere hondenbezitter is verplicht om bij het uitlaten van de hond opruimmiddelen (zakjes) bij zich te dragen.
  • Speelterreinen voor kinderen en jongeren zijn verboden terrein voor honden.
  • Buiten de bebouwde kom mogen honden in principe los, maar het college kan ook daar gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht geldt.

Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:57 en verder) en de Nota Hondenvoorzieningen 2017 (Pdf). Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete.

Gooi nooit hondenpoep(zakjes) of ander afval in straatputten en goten. De putten raken daardoor verstopt, het regenwater kan niet meer weg en zo ontstaan er overstromingen op straat. 

Ook mag de hond niet poepen in de goot. Vroeger was dat anders: toen ging al het water uit de riolering naar de zuivering. Tegenwoordig liggen in veel wijken de rioolbuizen voor regenwater gescheiden van de buizen voor het afvalwater uit de huizen. De buizen voor regenwater komen rechtstreeks uit op vijvers en beken. Poep en rommel uit de goot komt dan dus ook in die vijvers en beken terecht. Het gevolg is vervuiling en risico op rattenoverlast.

Kan er een omheining komen om het losloopterrein bij mij in de buurt?

Losloopterreinen worden in principe niet omheind. In ons beleid gaan we ervan uit dat een eigenaar die zijn hond los laat lopen, het dier onder controle heeft. Maar ook de kosten spelen een rol. Niet alleen de omheiningen zelf kosten geld, ook de beheerkosten stijgen: maaimachines kunnen de randen niet meer bereiken, zodat die op een andere manier bijgemaaid moeten worden. Hekken worden daarom alleen daar geplaatst waar het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij losloopterreinen langs drukke doorgaande wegen.

Kunt u een bordje 'verboden voor honden' plaatsen op het grasveld voor mijn huis?

Nee, die bordjes plaatsen wij niet. Dat doen wij alleen bij kinderspeelplaatsen. We willen niet bij elk grasveld bordjes plaatsen. Hondenbezitters horen op de hoogte te zijn van de regels.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu