Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Kennis van de Nederlandse taal

Om een uitkering te krijgen of te houden is basiskennis van de Nederlandse taal nodig.

Heeft u een (bijstands)uitkering of wilt u een uitkering aanvragen? Dan moet u voldoen aan de Wet Taaleis. Dat betekent dat u de Nederlandse taal begrijpt, spreekt, leest en schrijft op minimaal het niveau van groep 8 van de basisschool.

Statushouders die in Hengelo komen wonen, moeten inburgeren. Inburgeren bestaat voor een groot deel uit het leren van de Nederlandse taal. 

De overheid wil dat werkzoekenden eenvoudige gesprekken in het Nederlands kunnen voeren en korte, eenvoudige teksten kunnen schrijven, lezen en begrijpen. Het is dan makkelijker om in te burgeren en werk te vinden.

U kunt dat aantonen door bewijsstukken te laten zien. Bijvoorbeeld:

  • een diploma of een inschrijvingsbewijs van een Nederlandstalige middelbare school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname of Vlaanderen;
  • rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland;
  • een diploma van een MBO-, HBO- of universitaire opleiding in Nederland of Vlaanderen;
  • een diploma inburgering op taalniveau A2 of hoger.

Als u geen bewijsstuk kunt laten zien, krijgt u een uitnodiging om een taaltoets te doen.

De taaltoets bestaat uit verschillende onderdelen: spreken, luisteren, een gesprek voeren, schrijven en lezen. Als u voor alle onderdelen een voldoende haalt, heeft u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Als u op één of meer onderdelen de taaltoets nog niet haalt, dan moet u uw best doen om beter Nederlands te leren. Uw klantmanager bekijkt regelmatig of uw Nederlands beter is geworden.

Als u niet genoeg uw best doet om Nederlands te leren, dan mag de gemeente uw uitkering korten. Het is zelfs mogelijk dat u na een jaar helemaal geen uitkering meer krijgt. Alleen als de gemeente vaststelt dat u om bepaalde dringende redenen uw Nederlands echt niet kunt verbeteren, dan hoeft dat geen gevolgen te hebben voor uw uitkering.

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu