Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Meldpunt werkgevers loonkostensubsidie banenafspraak

Schep extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Voor werknemers die in het doelgroepregister van de banenafspraak vallen, is loonkostensubsidie en jobcoaching (werkbegeleiding) mogelijk. U kunt hier terecht voor het aanvragen van een loonwaardemeting en het aanvragen of verlengen van loonkostensubsidie of jobcoaching. Ook kunt u een verhuizing doorgeven van een werknemer die naar Hengelo, Borne of Haaksbergen verhuist.

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand uit het 'doelgroepregister banenafspraak' in dienst nemen. Het gaat meestal om mensen met een ziekte of handicap. Kan deze werknemer minder dan het minimumloon verdienen, dan kan de werkgever loonkostensubsidie aanvragen. Dat moet bij de gemeente waar de werknemer woont.

Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

Het UWV beheert het doelgroepregister. In dit register worden de  volgende mensen opgenomen: 

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen,
  • (voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro) die bij het UWV een beoordeling arbeidsvermogen hebben aangevraagd,
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening),
  • Wajongers met arbeidsvermogen (iemand kan bijvoorbeeld 4 uur per dag werken),
  • Mensen die een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen) hebben of hadden,
  • mensen van wie met een loonwaardeonderzoek is vastgesteld dat zij een verminderde loonwaarde hebben,
  • mensen die een ziekte of handicap kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie en die alleen met een werkvoorziening (zoals orthopedische werkschoenen of een braille-toetsenbord) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Een werknemer vraagt zelf een beoordeling aan bij het UWV. Dit heet een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (ABA).

Staat uw werknemer in het doelgroepregister? En woont hij in de gemeente Hengelo, Borne of Haaksbergen? Met behulp van het aanvraagformulier kunt u loonkostensubsidie of een vergoeding voor jobcoaching aanvragen of verlengen. Mail het ingevulde formulier naar gemeente@hengelo.nl 

U krijgt bericht welke arbeidsdeskundige uw contactpersoon wordt.

De gemeente waar de werknemer woont is verantwoordelijk voor de toekenning en uitbetaling van de loonkostensubsidie. Een verhuizing van de werknemer naar Hengelo, Borne of Haaksbergen kunt u doorgeven met het formulier verhuizing werknemer doelgroepregister. Mail het ingevulde formulier naar gemeente@hengelo.nl 

U krijgt bericht welke arbeidsdeskundige uw contactpersoon wordt.

Telefoon: 14 074
Email: gemeente@hengelo.nl 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu