Naturalisatie

Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er twee mogelijkheden: optie en naturalisatie. De optieprocedure is de eenvoudigste, goedkoopste en snelste manier. Het is dus verstandig om eerst te controleren of u daarvoor in aanmerking komt. Is dat niet het geval, dan kunt u misschien door naturalisatie Nederlander worden.

Wilt u door naturalisatie Nederlander worden? Dan gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

 • U bent meerderjarig.
 • U woont vijf jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba (op deze regel zijn enkele uitzonderingen).
 • U bent voldoende ingeburgerd en u hebt een inburgeringsdiploma of een vrijstelling.
 • U hebt de laatste vijf jaar geen gevangenisstraf, leerstraf, taakstraf of hoge geldboete gekregen.
 • Er loopt geen strafzaak tegen u.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit (op deze regel zijn enkele uitzonderingen).

Als u door naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u voldoende ingeburgerd zijn. Meestal is een inburgeringsdiploma vereist. Lees meer over het inburgeringsdiploma en eventuele vrijstelling op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

U bent goed ingeburgerd als u behoorlijk Nederlands kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet zich goed kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Kijk voor meer informatie op: Inburgeren.nl.

Naturalisatie begint bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor een afspraak.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u hulp bij het invullen van de formulieren. De gemeente stelt daarna een advies op. Dat wordt samen met de ingevulde formulieren naar de IND gestuurd. De IND beslist uiteindelijk of u Nederlander kunt worden. Zij sturen u daarover een brief.  

Als u Nederlander kunt worden, krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af en vanaf dat moment hebt u de Nederlandse nationaliteit. De hele procedure duurt zes tot twaalf maanden.

Voor de aanvraag moet u een aantal documenten meenemen. Welke documenten precies? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Bijvoorbeeld:

 • uw paspoort
 • verblijfsvergunning
 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • en/of inburgeringsdiploma

Zijn de documenten opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u waarschijnlijk een vertaling laten maken door een erkende tolk of vertaler. Soms moeten de documenten ook gelegaliseerd worden. Ze moeten dan in het land van herkomst op echtheid worden gecontroleerd. Het vertalen en legaliseren van documenten kan enkele maanden in beslag nemen. De kosten voor het vertalen en legaliseren moet u zelf betalen.

De naturalisatieprocedure kost in 2020:

 • voor één persoon: € 901
 • voor een echtpaar en geregistreerde partners die tegelijkertijd aanvragen: € 1.150
 • voor een minderjarig kind (tegelijk met een ouder): € 133

Staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel betalen een verlaagd tarief:

 • voor één persoon: € 670
 • voor een echtpaar en geregistreerde partners die tegelijkertijd aanvragen: € 920
 • voor een minderjarig kind (tegelijk met een ouder): € 133

Als u Nederlander wordt, moet u afstand doen van uw andere nationaliteit. Bij de aanvraag tekent u daarvoor al een verklaring. In sommige gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dat is onder andere afhankelijk van het land van herkomst en uw persoonlijke omstandigheden.

De naturalisatieceremonie is een speciale, feestelijke bijeenkomst die door de gemeente wordt georganiseerd. U bent pas Nederlander als u de ceremonie hebt bijgewoond. U moet binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag op de ceremonie verschijnen. Doet u dat niet, dan moet u de naturalisatieprocedure helemaal opnieuw doen.

Na de ceremonie duurt het nog ongeveer een week totdat de gemeente uw gegevens heeft aangepast. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Als de IND uw aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet, kunt u lezen in de afwijzingsbrief.

Maak een afspraak

Voor naturalisatie kunt u alleen op afspraak terecht.

Afspraak maken   

Publieksplein (Stadhuis)

Burgemeester van der Dussenplein 1


Telefoon:  14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu