Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Onderscheidingen

Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een onderscheiding krijgen.

Veel Hengeloërs zetten zich belangeloos in voor anderen. Bijvoorbeeld als actief lid van een vereniging of als vrijwilliger in een buurt of instelling. Er zijn verschillende onderscheidingen om mensen te bedanken voor hun bijdrage aan de samenleving. Vindt u dat iemand een onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen voor:

  • een Koninklijke Onderscheiding (Lintje),
  • Stadscompliment De Nijverbij.

De gemeente Hengelo kent ook nog enkele andere onderscheidingen, maar daarvoor kunt u zelf geen mensen voordragen. Dat zijn het Ereburgerschap, de Erepenning en de Raadspenning.

Mensen die zich geruime tijd op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding (ook wel lintje genoemd). Kent u zo iemand in uw omgeving of binnen uw organisatie? Iemand op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat hij een tegenprestatie verwacht? Iemand die een voorbeeld is voor anderen? Die mensen motiveert en stimuleert? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. In dit filmpje geeft burgemeester Schelberg aan waarom hij het belangrijk vindt dat u zo'n voordracht doet.

Aanvragen

Verenigingen, bedrijven, organisaties en individuele personen kunnen iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen.
Vindt u het de hoogste tijd dat iemand een lintje krijgt? Neem dan eerst contact op met Anja van der Ham, medewerker kabinetszaken: (074) 245 92 44 of a.vanderham@hengelo.nl Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten van die persoon bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een lintje. Als die mogelijkheid er is, ontvangt u van haar het aanvraagformulier. Dat moet u invullen. Daarnaast moet u zorgen voor ondersteuningsbrieven. Dat zijn brieven van andere personen of organisaties waarin zij aangeven dat zij uw aanvraag ondersteunen en waarom. Vervolgens stuurt u het ingevulde aanvraagformulier, samen met de ondersteuningsbrieven, terug naar de gemeente.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De gemeente onderzoekt of de door u voorgedragen persoon zich inderdaad verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. En of hij daarmee in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding. Valt die beslissing positief uit dan stuurt de gemeente uw aanvraag, samen met een advies van de burgemeester, naar de Commissaris van de Koning in Overijssel. Deze voegt zijn advies toe en dient de complete aanvraag dan in bij het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college brengt vervolgens advies uit aan de betrokken minister. Bij een positieve beslissing van de minister, gaat er uiteindelijk een voorstel naar Zijne Majesteit de Koning om de onderscheiding te verlenen.

Wanneer wordt de onderscheiding uitgereikt?

Veel Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag. We noemen dat de lintjesregen. Maar u kunt ook vragen om uitreiking op een andere dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid, een jubileum of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van de te onderscheiden persoon.

Zorg dat u op tijd bent!

Zoals u ziet, neemt de volledige procedure veel tijd in beslag. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen van volgend jaar, dan moet uw aanvraag dit jaar vóór 1 augustus bij de gemeente binnen zijn. Voor een uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid, moet uw aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren door de gemeente ontvangen zijn.  

Stadscompliment De Nijverbij is een blijk van dank voor personen en organisaties die zich vrijwillig inzetten voor de Hengelose samenleving of die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd. Deze onderscheiding is ontworpen door kunstenaar Ricardo Liong-A-Kong. Het ontwerp is een mooie combinatie van de Stadhuistoren en de bij uit het Hengelose gemeentewapen. De nijvere bij staat symbool voor de getoonde inzet of de geleverde prestatie.

Aanvragen

U kunt deze onderscheiding heel gemakkelijk digitaal aanvragen. Klik daarvoor op onderstaande knop.

Aanvraag stadscompliment De Nijverbij

Lukt het u digitaal niet? Dan mag u uw aanvraag ook schriftelijk doen met behulp van dit formulier (Pdf).

De burgemeester besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd. De Nijverbij wordt uitgereikt bij een passende gelegenheid. Dat gebeurt door de burgemeester zelf, een wethouder of een raadslid.

Register De Nijverbij

Wilt u weten wie er al onderscheiden zijn? Kijk dan in het Register De Nijverbij.

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap is de hoogste gemeentelijke onderscheiding in Hengelo. Het Ereburgerschap wordt (bij hoge uitzondering) toegekend aan Hengeloërs die zich langdurig of zeer uitzonderlijk hebben ingezet voor de gemeente, haar inwoners of de samenleving. Alleen het college van burgemeester en wethouders kan iemand voordragen voor het ereburgerschap. U kunt dat zelf dus niet. Wilt u weten wie de ereburgers zijn? Kijk dan in het overzicht van Ereburgers van Hengelo (Pdf).

Erepenning

De Erepenning is een onderscheiding voor personen of verenigingen die zich langere tijd zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke gemeenschap. Hij wordt onder andere uitgereikt aan verenigingen bij jubilea van 50, 75 en 100 jaar. Alleen het college van burgemeester en wethouders kan iemand voordragen voor de Erepenning. U kunt dat zelf dus niet. 

Raadspenning

Gemeenteraadsleden die een volle raadstermijn (4 jaar) lid zijn, krijgen als blijk van waardering een Raadspenning.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu