Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als u ondersteuning of zorg nodig hebt dan kan de gemeente dit voor u regelen.

De gemeente heeft hiervoor contracten afgesloten met zorgaanbieders. Het kan zijn dat u bij een andere zorgaanbieder zelf uw zorg in wilt kopen. Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf hulp, ondersteuning of een hulpmiddel kunt inkopen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt inkopen. Zoals om welke zorg het gaat, bij wie u inkoopt, voor hoe lang u het nodig heeft en wat de kosten zijn. Ook moet u uit kunnen leggen waarom u niet de ondersteuning wilt van een zorgaanbieder die de gemeente aanbiedt.

Aan de hand van uw zorg- en budgetplan bepaalt de gemeente of een pgb voor u geschikt is. Regelmatig bespreekt u met de gemeente de resultaten van de door u ingekochte zorg.

Aanvragen

Via het formulier Zorg- en budgetplan WMO kunt u de aanvraag indienen. Hierin vindt u een algemene toelichting, de spelregels voor een persoonsgebonden budget en het aanvraagformulier.

U kunt de aanvraag sturen naar: Zorgloket, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

Zorgloket, Publieksplein (Stadhuis) Burgemeester van der Dussenplein 1 

Telefoon: (0)14 074 (keuze 1)

Let op: Wilt u langs komen? Maak eerst telefonisch een afspraak!

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur (alleen op afspraak)
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu