Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Stimuleringsregeling 'Lang zult u wonen'

Lang zult u wonen: in een veiliger en comfortabeler huis.

Bent u 65 jaar of ouder? Hebt u een eigen huis en wilt u daar zo lang mogelijk veilig en comfortabel blijven wonen? Dan kan de gemeente Hengelo u daarbij misschien een handje helpen met de stimuleringsregeling 'Lang zult u wonen'. U kunt met deze regeling in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 1000 om uw woning aan te passen.

Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ouder die eigenaar en bewoner zijn van een woning in Hengelo.

Daarnaast moet uw woning na de aanpassingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal één toegang tot de woning (voor- of achterdeur) heeft een hoogteverschil van 8 centimeter of lager.
  • Bij aanpassingen in een bepaalde ruimte heeft de toegang tot die ruimte ook een hoogteverschil van 8 centimeter of lager.

Deze voorwaarden zijn opgenomen om te voorkomen dat iemand bijvoorbeeld een thermostatische douchemengkraan aanvraagt, terwijl de douchebak nog een instaphoogte heeft van 40 centimeter. 

U komt niet in aanmerking voor deze regeling als u huurder bent of als u tijdens de vorige regeling al het maximale bedrag hebt ontvangen.

Het gaat om een bijdrage in de kosten voor bouwkundige of technische aanpassingen in uw woning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een tweede trapleuning, het verwijderen van een ligbad of het plaatsen van een verhoogde toiletpot. De maatregelen die voor een bijdrage in aanmerking komen staan op de Maatregelenlijst Lang zult u wonen Hengelo (Pdf).

U kunt een bijdrage aanvragen tot maximaal € 1000. Voor iedere maatregel afzonderlijk is een maximaal bedrag vastgesteld. U komt alleen in aanmerking voor dit maximale bedrag als een professioneel bedrijf de aanpassingen uitvoert. Voert u de aanpassingen zelf uit of met behulp van familie of vrienden? Dan krijgt u per maatregel de helft van het maximale bedrag. De maximale bijdrage is in dat geval € 500 (inclusief BTW).

U kunt de bijdrage aanvragen met het Aanvraagformulier Lang zult u wonen Hengelo (Pdf). Print het formulier, vul het in en stuur het naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Ondersteuning en zorg, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. U kunt het formulier ook afhalen en inleveren bij het zorgloket op het Publieksplein in het stadskantoor aan het Burgemeester van der Dussenplein 1. 

U mag meerdere maatregelen tegelijk aanvragen. En u mag tijdens de looptijd van de stimuleringsregeling meerdere aanvragen indienen. Houd bij uw aanvraag wel rekening met de maximale bijdrage per woning.

Nadat u de aanvraag hebt gedaan, maakt een woonadviseur van de gemeente een afspraak met u voor een huisbezoek. U krijgt dan op basis van een checklist advies over de verschillende mogelijkheden. Dit huisbezoek is gratis en vrijblijvend. U bepaalt natuurlijk zelf wat u met het advies doet. Wilt u zelf op zoek naar de verschillende mogelijkheden? Kijk dan ook eens op de website Langzultuwonen.nl.

Let op: Wacht met het uitvoeren van de werkzaamheden tot u bericht hebt ontvangen van de woonadviseur. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een beschikking en bent u verzekerd van een bijdrage.

Als de aanpassingen aan uw woning klaar zijn, stuurt u een volledig ingevuld Gereedmeldingsformulier Lang zult u wonen Hengelo (Pdf) en kopieën van alle kassabonnen en facturen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Ondersteuning en zorg, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Dat moet uiterlijk 6 maanden nadat de gemeente de beschikking heeft verleend. Als u dat liever wilt, mag u het formulier en de bijlagen ook inleveren bij het zorgloket op het Publieksplein aan het Burgemeester van der Dussenplein 1. U krijgt de bijdrage nadat de gemeente het gereedmeldingsformulier heeft ontvangen.

De stimuleringsregeling eindigt als het geld van het stimuleringsfonds op is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een beschikking van de gemeente. Daarmee bent u, als u aan de voorwaarden voldoet, verzekerd van een bijdrage. Op is op, dus wacht niet te lang.

Is uw huis niet meer geschikt door een plotselinge medische oorzaak? Dan kan het zijn dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daar vergoedingen tegenover stelt. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp Woonvoorzieningen of neem contact op met de medewerkers van het zorgloket. 

Zorgloket, Publieksplein (Stadhuis) Burgemeester van der Dussenplein 1 

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 

Telefoon: 074- 2459131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu