Verkiezingen Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Maak gebruik van uw stemrecht!

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Vanwege corona gelden er dan allerlei extra maatregelen. Nog niet alle maatregelen zijn bekend. Zodra dat wel het geval is, vindt u op deze plek meer informatie.

Hieronder kunt u al wel lezen wat u moet doen als u vanuit het buitenland wilt stemmen.

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van kiezers dat zij de kandidatenlijst van een bepaalde partij ondersteunen. U krijgt de ondersteuningsverklaring van de politieke partij die u wilt steunen.

Afleggen ondersteuningsverklaring bij publieksbalie

Wilt u als kiezer een ondersteuningsverklaring afleggen? Dat kan in de periode 4 januari tot en met
1 februari bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet persoonlijk naar de balie komen tijdens onze openingstijden. Neem de ingevulde ondersteuningsverklaring mee én uw identiteitsbewijs.

Een kiezer mag nooit meer dan één ondersteuningsverklaring afleggen.

Maak bij voorkeur een afspraak

Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u niet eerst een afspraak te maken. Maar wij hebben liever dat u dat wél doet. Vanwege het corona-virus willen wij niet teveel wachtende mensen tegelijk in ons publieksplein. Bovendien voorkomt u dat u misschien lang moet wachten.

U kunt uw afspraak telefonisch of digitaal maken. Ons telefoonnummer en de afsprakenlink vindt u onder het kopje Contact op deze pagina. Daar vindt u ook onze openingstijden.

Bent u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in het buitenland? Dan kunt u toch van uw stemrecht gebruik maken. Er zijn twee situaties mogelijk:

  • u woont in het buitenland en staat niet meer ingeschreven in de gemeente Hengelo.
  • u bent tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in de gemeente Hengelo.

U woont in het buitenland en staat niet meer ingeschreven in de gemeente Hengelo

Om te kunnen stemmen moet u zich tijdig als kiezer laten registreren. Dat kan tot uiterlijk 3 februari 2021 bij de gemeente Den Haag. Op de website van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie en een registratieformulier. 

U bent tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in de gemeente Hengelo

In dit geval hebt u twee mogelijkheden:

  • U machtigt iemand anders om namens u te gaan stemmen.
  • u stemt zelf per brief.

U wilt iemand anders machtigen
Dat gaat het gemakkelijkst op de achterkant van de stempas. De stempas krijgt u uiterlijk op 3 maart 2021. Bent u voor die tijd al in het buitenland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Hengelo woont? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. Dat kan met dit formulier. Uiterlijk op vrijdag 12 maart, 17.00 uur moet het ingevulde en ondertekende formulier bij ons binnen zijn. Uw gemachtigde krijgt dan een volmachtbewijs thuis gestuurd. Daarmee kan hij bij de Tweede Kamerverkiezingen namens u gaan stemmen. 

U wilt zelf per brief stemmen
Vraag een briefstembewijs aan bij de gemeente Den Haag. Uw aanvraag moet uiterlijk op 17 februari 2021 bij de gemeente Den Haag binnen zijn. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van de gemeente Den Haag.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Maak een afspraak

Maak vooraf een afspraak. Dan bent u tijdens uw bezoek sneller aan de beurt. Kies in het menu voor de optie Verkiezingen/referendum. 

Afspraak maken

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu