Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Milieu, handhaving

De gemeente Hengelo vindt een schone, veilige en leefbare omgeving erg belangrijk. Ook voor de volgende generaties. Daarom controleert de gemeente of bedrijven zich aan de milieuregels houden.

Uitgangspunten handhaving

Belangrijke uitgangspunten bij de handhaving van milieuregels zijn:

  • Preventie staat voorop: voorkomen is¬†beter dan genezen.
  • Bestrijding bij de bron: daar waar het probleem ontstaat, moet het worden aangepakt.
  • De vervuiler betaalt: de vervuiler is verantwoordelijk en moet dus voor de schade opdraaien.

Bedrijf zelf verantwoordelijk!

Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor een goede milieuzorg. En voor het naleven van wetten en voorschriften. De overheid houdt daar natuurlijk wel toezicht op. Maar vaak is dat een momentopname. Tussen twee controles in kan er van alles gebeuren waarvan de controleur niet op de hoogte is.

Milieuklachten

Hebt u overlast van een bedrijf? Of denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of het bedrijf illegaal heeft gehandeld of bepaalde normen heeft overschreden. Zo ja, dan zal de gemeente actie ondernemen. Milieuklachten over een bedrijf kunt u ook indienen bij Meldpunt Overijssel.

Ook de politie houdt zich bezig met toezicht op milieuwetgeving. De politie is dag-en-nacht bereikbaar en kan vaak al in een zeer vroeg stadium (dreigende) ongewenste situaties signaleren en daar tegen optreden. U kunt de politie bereiken via 0900 88 44.

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?