Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Milieu, handhaving

Voor bedrijven zijn er milieuregels om de omgeving schoon, veilig en leefbaar te houden. De Omgevingsdienst Twente (ODT) controleert of de bedrijven zich aan de regels houden. Denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt dan kunt u daarvan melding doen bij de ODT.

Milieuklachten of meldingen

Hebt u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast. Of denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Omgevingsdienst Twente (ODT).

Het meldpunt klachten van de ODT is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag  tussen 8.30 tot 17.00 uur op nummer 0546-749 555, of per mail via: info@odtwente.nl. Buiten kantoortijd en in het weekend wordt u doorverbonden met het meldpunt Overijssel.

Wat doet de Omgevingsdienst Twente

De Omgevingsdienst Twente (ODT) is een organisatie van alle 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. De taken van de ODT zijn:

  • Ondersteuning en advisering bij het aanvragen van vergunningen.
  • Toezicht en handhaving.
  • Behandeling van klachten en meldingen over milieuovertredingen.

Uitgangspunten handhaving

Belangrijke uitgangspunten bij de handhaving van milieuregels zijn:

  • Preventie staat voorop: voorkomen is beter dan genezen.
  • Bestrijding bij de bron: daar waar het probleem ontstaat, moet het worden aangepakt.
  • De vervuiler betaalt: de vervuiler is verantwoordelijk en moet dus voor de schade opdraaien.

Vragen of advies over milieuregels of vergunningen

Hebt u vragen of wilt u advies dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ODT via het telefoonnummer 0546-749 500 of per mail via: info@odtwente.nl.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Omgevingsdienst Twente

info@odtwente.nl

Telefoon: 0546-749 500

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?