Gemeentebalie > Water

Gemeentebalie

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes en rivieren. Dus op het regenwater na, al het water dat je buiten ziet. Het Waterschap Vechtstromen zorgt voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van de grotere wateren. Het Twentekanaal en de jachthavens vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Het oppervlaktewater is de leefruimte voor een heleboel planten en dieren. En ook mensen hebben een gezonde omgeving met gezond water nodig. Genoeg redenen dus om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken en waar dat mogelijk is te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?