Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Echtscheiding

Wilt u uw huwelijk beëindigen? Dan moet de echtscheiding bij de rechtbank worden geregeld. U hebt daarvoor de hulp nodig van een advocaat of mediator (bemiddelaar). 

Heeft de rechter de echtscheiding uitgesproken? En is het vonnis onherroepelijk? Dan hebt u zes maanden de tijd om de echtscheiding te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Meestal wordt dit door uw advocaat geregeld.

Flitsscheiding niet meer mogelijk

Een flitsscheiding was een snelle manier om te scheiden zonder rechter en zonder advocaat. Een flitsscheiding kwam tot stand door een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap en vervolgens het partnerschap te ontbinden met wederzijds goedvinden. Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Door deze wet is de mogelijkheid vervallen om bij een ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Een zogenoemde flitsscheiding is daardoor niet meer mogelijk.

Een geregistreerd partnerschap kan in principe nog wel met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Maar sinds 1 maart 2009 is deze mogelijkheid vervallen als de partners het (gezamenlijk) gezag hebben over één of meer kinderen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan (een deel van) de kosten. Daarvoor moet uw advocaat of mediator namens u een verzoek indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Hulp bij scheiden, met oog voor de kinderen

Hebt u hulp nodig om praktische zaken te regelen, maar ook om goede afspraken te maken in het belang van de kinderen.

Goed uit elkaar, helpt bij scheiding waar ook kinderen bij betrokken zijn.

Contact

Maak een afspraak

Uw scheiding laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand kan alleen op afspraak. Plan uw afspraak via het digitale formulier. 

Afspraak maken

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?