Gemeentebalie > Meldingen, klachten en bezwaren

Gemeentebalie

Meldpunt jeugd, werk en zorg

De medewerkers van de gemeente Hengelo doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. 

Hebt u vragen of klachten over de werkwijze van de gemeente Hengelo op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning en zorg thuis (de Wmo) of ondersteuning bij het vinden van werk en inkomen?  Dan is het belangrijk om dat te melden. Alleen dan kunnen we proberen om samen tot een oplossing te komen. De gemeente Hengelo heeft hiervoor het meldpunt jeugd, werk en zorg ingesteld. 

Hoe werkt het meldpunt jeugd, werk en zorg?

Hebt u bijvoorbeeld een meningsverschil met een medewerker van de gemeente en komt u daar onderling niet uit? Of verwondert u zich over een bepaalde situatie en vraagt u zich af of dat niet anders of beter kan? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt. Dat kan digitaal via het Contactformulier , telefonisch via 14 074 en aan de balie op het Publieksplein. U mag ook een brief sturen naar: Meldpunt jeugd, werk en zorg, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Een medewerker van het meldpunt neemt vervolgens contact op met u en de betreffende medewerker. Het meldpunt probeert te bemiddelen om samen tot een goede oplossing te komen. Een oplossing waar u en de gemeente bij gebaat zijn.

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid, naast de bestaande procedures. 

Onpartijdig en informeel

Medewerkers van het meldpunt jeugd, werk en zorg zijn in dienst van de gemeente Hengelo. Om zo goed mogelijk te kunnen bemiddelen is het belangrijk dat zij hun werk onpartijdig en onafhankelijk kunnen doen. De medewerkers zijn daarin getraind en krijgen daar vanuit de organisatie ook de ruimte voor.

Naast het meldpunt, zijn er ook andere mogelijkheden om op een informele manier tot een oplossing te komen:

  • Rechtstreeks een gesprek aanvragen met de betreffende medewerker. Als u dat prettiger vindt, kunt u eventueel iemand uit uw directe omgeving meenemen naar het gesprek.
  • Op het gebied van jeugdhulp kunt u ook ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp Jeugdhulp.
  • In Hengelo zijn er ook onafhankelijke cliëntenraden: de cliëntenraad Wmo en de cliëntenraad minima Hengelo.
  • Hebt u vragen of klachten over uw zorgverlener? Vraag dan naar de klachtenprocedures bij die zorgverlener. Komt u er onderling niet uit? Dan kunt u voor bemiddeling contact opnemen met het meldpunt jeugd, werk en zorg.

Formele klachtenprocedure

Bent u het niet eens met de gemeente? En komt u er ook niet uit door bemiddeling van het meldpunt? Dan kunt u eventueel een formele klachtenprocedure opstarten.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken of beroep instellen

Contact

Zorgloket
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Telefoon: (0)14 074 keuze 1

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?