Gezondheidspark

Kwaliteit in zorg en omgeving

In Hengelo wordt een gezondheidspark ontwikkeld.
Het park ligt aan de westzijde van Hengelo, dicht bij de snelweg A35. Om deze centrale positie in de regio verder te versterken is het wegennet in en rondom het gebied uitgebreid. Om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren, is er aan de spoorlijn Hengelo - Zutphen een station gerealiseerd.

Het Gezondheidspark wordt een gebied dat ruimte biedt aan zorg, revalidatie en wonen in een groene omgeving. De wisselwerking tussen de diverse doelgroepen en partijen zorgt voor versterking en levendigheid van het gebied. Het centrale deel zal plaats bieden aan ondersteunende diensten, zoals wellness, congresactiviteiten en horeca.
Op het terrein zijn al verschillende nieuwe bedrijven en instellingen gevestigd die een relatie hebben met de gezondheidszorg, zoals stichting Ambiq, Jarabee, Attendiz, CIET, Siemonsma Tandtechniek en Voetencentrum de Kievit. De ZiekenhuisGroep Twente en het verpleeghuis Trivium Meulenbelt Zorg maakten al deel uit van het park.In het Gezondheidspark ligt het woongebied Woolderpark. Hier worden in nauwe samenspraak met toekomstige bewoners vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, semi-bungalows en een appartementengebouw gerealiseerd.

woningen Woolderpark

Inrichting landschap

Het gezondheidspark krijgt zijn identiteit door de bijzondere inrichting van het landschap.
Alle buitenactiviteiten van de verschillende functies binnen het park zullen waar mogelijk aansluiten op de openbare ruimte. Deze buitenactiviteiten samen vormen de drager voor de routes door het gebied. De openbare ruimte staat in dienst van de gebruikers van het park.
 

Het landschappelijke karakter, evenals de aanleg van tuinen en routes met recreatieve activiteiten, bieden mogelijkheden voor dagbehandeling, dagbesteding en ontspanning van de gebruikers.
Deze buitenruimte biedt een unieke meerwaarde voor de dienstverlening die buitenshuis wordt geleverd. De langzaam verkeersroutes verbinden de buitenruimtes. Voetpaden verbinden de deelgebieden met uiteenlopende thema's die zowel op openbare als eigen terrein kunnen liggen. Binnen het park is een aantal onderdelen denkbaar: water, horecagelegenheid, fitnesstoestellen, tuinieren, boerderijen, belevingstuinen, landschapskunst en kunstobjecten. De bijzondere inrichting en functie van het landschap en de langzaam verkeersroutes zijn gerealiseerd dankzij subsidie van de provincie Overijssel.


Het bestemmingsplan Gezondheidspark is in maart 2010 in werking getreden.

Meer weten?

Voor meer informatie over de woningen in het Woolderpark kunt u kijken op de website: www.woolderpark.nl of contact opnemen met één van de makelaars.
Voor meer informatie over het Gezondheidspark kunt u contact opnemen met de heer Sam Landman, projectleider, telefoon 14 074, of per e-mail: gemeente@hengelo.nl  onder vermelding van gezondheidspark of ga naar de nota van uitganspunten.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?