Groenplan Hengelo

De gemeenteraad heeft op 23 april 2013 het Groenplan Hengelo en de bijbehorende kaart Hoofdgroenstructuur vastgesteld.

Groenplan Hengelo

Het Groenplan geeft een visie op al het groen in Hengelo, nu en in de toekomst. Doel van het plan is het beschermen en versterken van een gezonde groene basis in de stad. Groen is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad. Groen in de wijken zorgt voor sfeer en ontspanning. Groen biedt ruimte aan planten en dieren om te leven, te schuilen en zich te kunnen verspreiden. Om dat te bereiken is een samenhangende structuur nodig waarbij groene gebieden en plekken zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en met elkaar verbonden zijn.

De gemeenteraad heeft op 30 september 2015 besloten om het beleid te versoepelen. Tot nu toe moesten alle ingrepen in de Hoofdgroenstructuur, groot of klein, worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is – vooral voor kleine ingrepen- een omslachtige procedure. Besloten is dat het college van B en W daarover nu zelf besluiten kan nemen. Per geval wordt zorgvuldig gekeken of de ingreep echt nodig is, en of er nog andere mogelijkheden zijn. Om deze beleidswijziging mogelijk te maken, is het Groenplan Hengelo op onderdelen aangepast.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?