Politieke Markt

Politieke Markt 2014-2018

In de raadsperiode 2014-2018 is gekozen voor een andere vergaderstructuur dan de raadscommissies. Er wordt in deze periode, naast de reguliere gemeenteraadsvergadering, vergaderd in de Politieke Markt.

Politieke Markt: elke twee weken aan tafel bij de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hengelo gaat anders vergaderen en u kunt erbij zijn! Voortaan zijn er in plaats van commissievergaderingen ‘politieke markten’ met meerdere onderwerpen tegelijkertijd. Elk onderwerp duurt maximaal 1 uur. Ook de gemeenteraadsvergaderingen zijn korter. Het doel is meer interactie met de stad en snellere besluitvorming.

In gesprek of in debat

De raadsvergaderingen, waarin de raad besluiten neemt, vinden eens per twee weken plaats, op de dinsdag. De voorbereiding van die besluiten gebeurt voor een deel tijdens de ‘politieke markten’ op de woensdag.

Twee verschillende gesprekvormen

Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen zijn welkom bij deze bijeenkomsten. Tijdens de politieke markt zijn er twee verschillende tafels. Een tafel waaraan raadsleden zich over bepaalde onderwerpen willen laten informeren. Bijvoorbeeld over hoe de buurt tegen een onderwerp aankijkt. Dit is beeldvorming en tijdens de beeldvorming mag u aan tafel meepraten.
Er zijn ook tafels waaraan raadsleden van verschillende fracties met elkaar in debat gaan, om uiteindelijk hun standpunten te kunnen bepalen. Inwoners en betrokkenen kunnen bij deze tafels hun visie of standpunten inbrengen. Dit is oordeelsvorming en tijdens de oordeelsvorming mag u inspreken.

Strakke planning

De ‘politieke markten’ vinden op woensdag plaats, in dezelfde week van de raadsvergadering. Er zijn maximaal negen informatieve gesprekken of discussies (drie x drie gesprekken tegelijk) per avond. De voorzitters van deze sessies bewaken de tijd zorgvuldig!

Sneller besluiten

Het aantal raadsvergaderingen verdubbelt door deze werkwijze, waardoor de raad vaker en meestal sneller besluiten kan nemen. Op deze manier vergadert Hengelo opener en efficiënter. Hierdoor hebben de raadsleden in de vergadervrije weken meer tijd om de boer op te gaan.


Raadscommissies 2010-2014

Raadscommissie Fysiek

De raadscommissie Fysiek

Raadscommissie Sociaal

De raadscommissie Sociaal

Raadscommissie Bestuur

De raadscommissie Bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?